Alkalmazott Oktatástan – Tanulók és szülők beszámolói

TANULÓK ÉS SZÜLŐK BESZÁMOLÓI

L. Ron Hubbard tanulási technológiája, amelyet az Alkalmazott Oktatástan szolgáltat, több mint 31 millió tanuló számára hozott reményt és valódi tanulást a világon.

Azt, hogy ez milyen jelentőséget képvisel a tanulók, a szüleik és a tanáraik életében, a legjobban a saját nyilatkozataik mutatják meg.

Ez tényleg működik

„Miután elsajátítottam az Alkalmazott Oktatástan tanulási technológiát, egy olyan tanulási módszerrel rendelkezem, amelyet minden tanuló és felnőtt használhat, aki valóban nyerni szeretne valamit a tanulásból. Most már alkalmazom a technikákat az osztályomban, és a tanulók csodálatosan jól emlékeznek a szavakra. A diákjaim jelentik a bizonyítékot arra, hogy ez tényleg működik.”
– L. C. általános iskolai tanár

Nagy siker

„Számomra ennek az anyagnak a sikere azzal mérhető le a legjobban, hogy egy olyan, veszélyeztetett diák, aki keményen próbálkozott, de mégsem ment neki, ennek a használatával nagy sikert ér el.”
– P. Q. általános iskolai tanár


A tanulók képesek a tanultak alkalmazására

„Egy nagyvárosi középiskolában tanítok angolt nem angol anyanyelvűeknek, és sikeresen alkalmazom a Hubbard tanulási technológiát arra, hogy segítsek a diákjaimnak a fejlődésben és abban, hogy jobban megértsék az órákon tanított anyagot. Iskolám többi tanára és a vezetőség is észrevette a diákok teszteredményeinek és beszédkészségének javulását éppúgy, mint az osztálytermi légkör megváltozását. A tőlük kapott elismerés megerősített abban, hogy folytassam a Hubbard-féle tanulási technológia alkalmazását, és kövessem annak célját: A jó tanár tanulói képesek a tanultak alkalmazására.”
– L. K. középiskolai tanár


A tanulást élvezni is lehet

„Mivel én még a »régi módszer« szerint tanultam, nagyon jó, hogy most megtanították nekem, hogy hogyan kell tanulni. Sok olyan nap eszembe jutott az életemből, amikor tanultam, és a nap végén nem emlékeztem többre és nem értettem többet, mint korábban. Most már látom, hogyan is lehetett volna élvezetesebb és eredményesebb a tanulás.

Most ezen a tanfolyamon megtanultam a tanulás akadályait, és hogy hogyan kell kezelni őket. Ezzel az új tudással képes vagyok tanítani, és segíteni másokon. A tanulást élvezni is lehet, és bármit megtanulhatsz, amit csak tudni akarsz!”
– a Boys & Girls Club korrepetitora


A tanítványaim gyorsan tanulnak

„L. Ron Hubbard tanulási technológiájának használata csodálatos eredményeket produkál. A tanítványaim gyorsan tanulnak, és megjegyzik a dolgokat ahelyett, hogy magolnának.

Fél éve használom a Hubbard-féle tanulási technológiát, és hatalmas sikereket értem el vele. Mindez olyan nagy hatást gyakorolt az iskola vezetőségére, hogy három hónap tanulmányi szabadságot és pénzügyi támogatást kaptam ahhoz, hogy tovább képezzem magam az L. Ron Hubbard által kifejlesztett technológiában.”
– C. K., egy műszaki egyetem professzora


Egy új, precíz technológia

„A Hubbard tanulási technológia alapelve, hogy ha egy tanuló sikeres, akkor hagyjuk, hadd haladjon, de ha nehézségei vannak (ahogy az ma egyre több diákkal előfordul), akkor egy új, precíz technológiával megoldhatjuk az adott problémát. Ez új szemlélet. L. Ron Hubbard elég merész volt ahhoz, hogy kijelentse, hogy minden tanulási problémára van működőképes megoldás. Az ő tanulási technológiájában képzett emberek ezrei tudják, hogy ez igaz, és úgy érzik, most már a saját kezükben van az eddig hiányzó eszköz, amely szükséges ahhoz, hogy bármely területen megértést és alkalmazási képességet érjünk el.”
– B. F. egyetemi docens


Tényleges alkalmazás

„A tanulási technológia gyorsan áthelyezi a diákok figyelmét az elvont elméletről a tényleges alkalmazásra. Ez az információ megerősíti a pedagógusokat abban, hogy ez a tanulás és tanítás legjobb módja. Sok tanár mondta már nekem, hogy milyen kár, hogy ezek az adatok nem álltak a rendelkezésükre már a kezdet kezdetén, a tanárképző főiskolán.”
– G. G. PhD

Felnyitotta a szemem

„Amikor megkezdtem a tanári pályafutásom, nem rendelkeztem a tanulási technológia eszközeivel. Gyakran gondolkodtam azon, hogy a tanulóim miért nem figyelnek rám, vagy miért nem képesek koncentrálni. Néha egyszerűen képtelenek voltak felfogni valamit, mindegy, mennyit magyaráztam nekik. Aztán megismertem a tanulási technológiát és a meg nem értett szó hatásait, ez pedig felnyitotta a szemem. Megértettem a választ az osztályomban tapasztalt összes problémára. Bemutattam nekik ezt a módszert, és az egész hozzáállásuk megváltozott. Boldog és lelkes tanulókká váltak. A nap végén még csak haza sem akartak menni.”                                                  
– S. G. iskolai tanár


A leghatásosabb tanítási módszer

„A leghatásosabb tanítási módszer, amellyel 14 éves tanári pályafutásom alatt találkoztam, az L. Ron Hubbard által kifejlesztett tanulási technológia volt.

A tanulási technológia által matematika-szakkörökön elért sikerek eredményeként az elmúlt öt évben ebben a kerületben azon dolgozom, hogy a régi és az új tanárokat egyaránt kiképezzem az Alkalmazott Oktatástan által nyújtott eszközök és módszerek bevezetésére.

A tanulók tanulmányi eredményei alapján a helyi vezetés elősegítette több Alkalmazott Oktatástan módszernek az egész kerületben való bevezetését.”
– C. K. pedagógiai professzor


Fejlődés a munka világában


A tanulási technológia tette lehetővé

„Egy kommunikációs technológiai cég alapítója vagyok, amely alkalmazottainak száma 2-ről mindössze három év alatt 1200-ra növekedett.

Sosem jártam felsőoktatási intézménybe, és a sikerem nagyrészt annak köszönhetem, hogy abban az Oregon államban működő Delphian Schoolban végeztem, amely megtanítja a diákjainak az L. Ron Hubbard-féle tanulási technológia használatát. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy az ember bármely tárgyból a lehető legtöbbet hozza ki. A segítségével önállóan el tudtam végezni a felsőfokú tanulmányaimat.

Felbecsülhetetlenül értékes az a képesség, hogy mélységében meg tudok érteni bármilyen tárgyat, és ezt L. Ron Hubbard tanulási technológiája tette lehetővé számomra.”
– S. D., egy multinacionális internetszolgáltató cég alapítója


Felbecsülhetetlen értékű módszerek

„Az űrkutatásban lépést kell tartanunk az új tudományos felfedezésekkel és az állandóan fejlődő technológiával. Az L. Ron Hubbard által kifejlesztett tanulási módszerek képessé tettek arra, hogy oly módon értsem meg az új fogalmakat, hogy eredményesen alkalmazni is tudjam őket a munkámban.

Felbecsülhetetlen értékűnek találom ezeket a módszereket, mivel az én helyzetemben állandó kutatásra és tanulásra van szükség.”
– Z. S., egy űrkutatási labor matematikusa

 

A lemorzsolódási arány sokkal alacsonyabb

„A tanulási technológia eredményeként oktatási intézményünk tanulói jobban megjegyzik és jobban képesek alkalmazni a tanultakat. A lemorzsolódási arány sokkal alacsonyabb, mint amennyi a szakiskolákban általában lenni szokott.”
– R. D., műszaki egyetem, akusztika-hangtechnika szak

 

Sikerünk meghatározó eleme

„Minden vezetőnk és munkatársunk alkalmazza az L. Ron Hubbard által kifejlesztett tanulási technológiát, és ez a tény sikerünk meghatározó eleme. Ez a technológia nemcsak a csúcstechnológia területén működő vállalkozásunk szempontjából alapvető fontosságú, de minden olyan tevékenység számára is, amelyben a fennmaradás érdekében az embereknek új képességeket kell elsajátítaniuk – más szóval, az egész életben.”
– L. B., egy szoftvercég alelnöke

 

A képzés területén nincs semmi, ami megközelítené

„A vezetőknek olyan tanulási és kommunikációs képességre van szükségük, amely közvetlenül alkalmazható a munkahelyen. A képzés területén nincs semmi, ami megközelítené L. Ron Hubbard tanulási technológiájának hatékonyságát.”
– I. G., a National Training ügyvezető igazgatója


Nagyon értékesnek bizonyult

„Mi minden tevékenységünkben alkalmazzuk az L. Ron Hubbard által kidolgozott tanulási technológiát. Úgy találtuk, hogy javítja a képzési anyagok és munkahelyi utasítások megértését, és így javítja és megkönnyíti a képzési folyamatot. Ezenkívül javított még az interperszonális kommunikáción, különös tekintettel a különböző etnikumú munkavállalók között. Összességében véve ez a tanfolyam rendkívül értékesnek bizonyult a termelékenység növelésére irányuló erőfeszítéseink terén.”
– J. M. közönségkapcsolati igazgató


70%-kal kevesebb felügyelet is elég

„Régen 26 hétig is eltartott, mire megtanítottuk valakinek egy gép működtetését. Ez most már csak 6-12 hétbe telik. Korábban az oktatónak szinte az egész idő alatt a tanuló mellett kellett állnia. Ma már 70%-kal kevesebb felügyelet is elég. Még ennél is fontosabb, hogy a tanulók kevesebb hibát követnek el. A hozzáállásuk is jobb, mert több sikerélményük van. Még a személyzet cserélődése is csökkent. Mostantól kezdve kizárólag a tanulási technológiával képezzük az alkalmazottainkat.”
– B. G. ipari képzési vezető

Tanulók


Érdeklődés a tanulás iránt

„Az iskola nagyon nehezen ment nekem, és alig tudtam elkerülni, hogy megbukjak. Mindig mérges és csalódott voltam emiatt. Aztán elvégeztem az Alkalmazott Oktatástan egyik tanfolyamát. Ezután annyi lelkesedést és annyi érdeklődést tapasztaltam magamban a tanulás iránt, mint még soha. A tanulási technológia alkalmazásával örömöt leltem a tanulásban, bármit tanultam is. Aztán elvégeztem A tanulás alapvető kézikönyve tanfolyamot, és gyorsabban haladtam, mint valaha. A tanulási technológia megadta nekem az eszközöket ahhoz, hogy valóra váltsam az álmaimat.”
– Y. A. középiskolai tanuló

Kész csoda!

Egy lány 16 évesen, 10. osztályosként maradt ki az iskolából, mivel képtelen volt megtanulni az olvasás és a helyesírás alapjait. Miután korrepetálást kapott egy helyi oktatási központban, a következőket mondta:

„Kész csoda! Másfél hónap alatt megtanultam helyesen írni és olvasni! Igen, tényleg képes vagyok egész könyveket is elolvasni. Most már sokkal nagyobb az önbizalmam, és ahhoz is megjött a bátorságom, hogy önállóan elvégezzek egy esti iskolát.”
– G. F. középiskolai tanuló

 

Azóta csupa 5-ösöket kapok

„A tanulási technológia óriási, és hihetetlenül jó képességekre tettem szert a róla szóló tanfolyamokból. 10. osztályosként végeztem el a Grammar and Communication tanfolyamot, és azóta csupa 5-ösöket kapok. Ezek a tanfolyamok nem csak a tanulásban segítettek, hanem az önbecsülésem és az önbizalmam is nagyon megnőtt.”
– E. F. középiskolai tanuló


Magabiztosnak érzem magam a tanulás során

„Miután elvégeztem a főiskolát, elég bizonytalanul éreztem magam a diplomámmal. Úgy tűnt, hogy nagyon sok információt megtanultam, azt viszont senki sem mondta el, hogyan HASZNÁLJAM az információkat az életben. Amikor megismertem a tanulási technológiát, rájöttem, MIÉRT halogattam mindig a tanulást, miért utáltam, és miért voltam mindig fáradt és álmos a vizsgák előtti éjszakán. Megtudtam, hogy miért éreztem magam butának, és hogy miért csak kb. fél évig emlékeztem a tantárgyak anyagára!

Most, hogy elsajátítottam a tanulási technológiát, magabiztosnak érzem magam a tanulás során, és nem halogatom a tanulást. Most már nem alszom el közben, és nem is találok valami érdekesebbet helyette. Sőt, azt is tudom, hogy MIÉRT tanulok, és összefüggésbe tudom hozni a tanultakat a világgal, amelyben dolgozom, és TUDOM, hogy képes vagyok felhasználni a tanultakat a céljaim elérésére az életben!”
– B. G. felnőtt tanuló


Nahát!

„Az egyetemen szociológiát tanultam. Tudtam, hogy a szociológiának van valami köze a társadalomhoz, de maga a szó egész idő alatt nem lett meghatározva. Ennek következtében soha nem értettem teljesen, hogy miről is szól a tárgy, és csak korlátozottan tudtam vele gondolkodni.  Előadásokra jártam, és könyveket olvastam.  Aztán az előadások helyett elkezdtem sportolni. A jegyeim jók voltak, mivel bizonyos dolgokat bemagoltam. Többévnyi tanulás után pedig megkaptam a diplomámat. Később viszont soha nem használtam a tárgyat, és nem is emlékeztem belőle szinte semmire.

Néhány évvel később, amikor megismertem a tanulási technológiát, megértettem a szociológia meghatározását. Megtudtam, hogy ezt jelenti: a társadalom fejlődésének, szerkezetének és működésének tanulmányozása. Nahát! Rájöttem, hogy elvesztegettem az egyetemi éveimet, mivel anélkül próbáltam megtanulni valamit, hogy igazából tudtam volna, mit is tanulok. Ez magyarázatot adott nekem arra, hogy aztán miért választottam másik hivatást.”
– D. O. egyetemi hallgató


Képes voltam megérteni a tankönyvet

„Néhány évvel ezelőtt csillagászati navigációt kezdtem tanulni, és enyhén szólva félelmetesen nehéznek találtam a tárgyat. Különböző kellemetlen testi dolgokat tapasztaltam, többek között egy tompa fájdalmat, amely gyorsan erős öntudatlansággá fejlődött. Alkalmanként alig tudtam 30 másodpercnél tovább ébren maradni. A tanulási technológia módszereinek használatával rá tudtam térni a tárgy lényegére azáltal, hogy letisztáztam annak KULCSSZAVAIT. Több alkalommal is azt találtam, hogy azokhoz a szavakhoz, amelyekről azt hittem, hogy értem a jelentésüket, valójában csak teljesen téves, kitalált meghatározásaim voltak. Azáltal, hogy megtanultam ezeknek a szavaknak a helyes jelentését, a fáradtságom gyorsan eltűnt, és képes voltam megérteni a tankönyvet, amelyre néhány órával korábban még csak rá sem tudtam nézni.”              
– J. B. felnőtt tanuló


Szülők


Heuréka!

„Borzasztóan jó érzés elmondani, hogy megismertem a tanulási akadályokat. Soha nem tudtam róluk! Most már sokkal jobban értem, hogy miért látok a gyerekeim arcán olyan bárgyú és unott kifejezést, amikor tanulnak. A legfontosabb az volt, amit megtanultam, hogy nem szabad vesztegetni az időt a problémás rész elmagyarázásával, hanem vissza kell menni velük és megtalálni azt a pontot, ahol összezavarodtak. Heuréka!”
– D. B. szülő


Eléri, hogy a tanuló kezébe vegye a saját tanulmányait

„A fiam korábban utált iskolába járni, rondán írt, nem csinálta meg a házi feladatát, nem olvasta el, amit kiadtak neki, most viszont érdekli az iskola, büszke az írására, és a szabadidejében olvas! A tanulási technológia tényleg működik, és eléri, hogy a tanuló kezébe vegye a saját tanulmányait.”
– W. F. szülő


Nagyon elégedettek vagyunk

„A fiam az egyik nap ezt mondta: »Olyan jó megtanulni, amire tanítanak.« Azt is elmondta, hogy ettől nagyon jól érzi magát, majd elkezdett lelkesen arról beszélni, hogy hogyan kell a pontosvesszőt mondatban használni! Ez irtó jó eredmény ahhoz képest, hogy ez még csak az első hét volt. Mondanom sem kell, hogy nagyon elégedettek vagyunk.”
– M. J. szülő