Mik az emberi jogok?

MIK AZ EMBERI JOGOK?

Az emberi jogok alapját az egyén iránti tisztelet elve képezi. Alapvetően abból indulnak ki, hogy minden ember erkölcsös és ésszerűen gondolkodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, mert egyetemesek: míg a nemzetek vagy bizonyos csoportok konkrét jogokat élveznek, amelyek csak rájuk vonatkoznak, az emberi jogok mindenkire érvényesek.

Ha megkérjük őket, hogy sorolják fel a jogaikat, sokan csak a szólásszabadságot vagy a vallásszabadságot fogják megnevezni, és esetleg még egy-két másikat. Ezek kétségtelenül fontos jogok, de az emberi jogok teljes skálája nagyon széles. Az emberi jogok azt jelentik, hogy van választás, és van esély. Az arra való szabadságot jelentik, hogy munkát kapjunk, karrierbe kezdjünk, kedvünkre való társat válasszunk, és gyerekeket neveljünk. Tartalmazzák azt a jogot, hogy sokfelé utazzunk, és azt a jogot, hogy nyereségesen dolgozzunk, zaklatás, durva bánásmód és az önkényes elbocsátás fenyegetése nélkül. Még a szabadidőhöz való jog is közéjük tartozik. Végső soron, az emberi jogok az alapja mindennek, amit az emberek féltve óvnak az életformájukkal kapcsolatban. Ezek hiányában a tartós boldogság lehetetlen, mert nincs személyes biztonság, nincs szabadság, és nincs esély. Ezért minden nép már régóta felismerte az alapvető fontosságukat, és igyekezett kifejezésre juttatni és megvédeni őket. Már jóval azelőtt, hogy az „emberi jogok” kifejezés megszületett volna, férfiak és nők fáradoztak, harcoltak és haltak meg ezekért az elvekért.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a világ első számú emberi jogi dokumentuma. Az első bekezdés határozottan kimondja azokat az elveket, amelyek az emberi jogok modern rendszerének középpontjában állnak. „Az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon.”

Human Rights