Mik a Szcientológia vallási tanai?

MIK A SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI TANAI?

A Szcientológia valóban egyedi jelenkori vallás – a 20. században feltűnt egyetlen jelentős új vallás. A Szcientológia vallás tanai a keleti vallások régebbi hagyományát követik, és visszanyúlnak a védikus himnuszokhoz, amelyek szerint az egyén egy szellemi lény, aki újabb és újabb életeket él; a szellemi megvilágosodás elérhető a tudás útján; és csak szellemi megvilágosodáson keresztül tudja valaki megérteni és felfogni a Teremtőt.  Ezenkívül a Teremtőre vonatkozó megértés személyes megvilágosodáson múlik, és ezt a megértést az egyénnek – a szellemi lénynek – magának igaznak kell tartania.

Bár a Szcientológia vallás szellemi téren tiszteletet fejez ki a keleti vallások irányában, a Nyugaton született, és vallási tanai a 20. század közepének technikai nyelvezetével vannak megfogalmazva. A Szcientológia mindezt egy precíz és működőképes technológiával egészíti ki, amellyel a szellemi fogalmak az élet minden területére alkalmazhatók.

A Szcientológia szerint az Ember alapvetően jó, szellemi üdvözülése saját magán és társaival való kapcsolatain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal. Ebből a szempontból a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vett vallás, ugyanis nem kevesebbel foglakozik, mint az Ember veleszületett szellemi valójával – képességeinek, tudatosságának és saját halhatatlanságába vetett bizonyosságának – teljes rehabilitációjával.

Szélesebb körben pedig, az egyén szellemi megváltása által, a Szcientológia végső célja: „Egy olyan civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború; ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.”

A Szcientológia azáltal valósítja meg a vallás célját, hogy az Ember szellemi természetét és az örökkévalóságban betöltött szerepét veszi célba. Az idők során ez a vallás témakörébe tartozott a társadalomban, amely az Embernek azokkal a vonatkozásaival foglalkozik, amelyek túlmutatnak az anyagi világon.

A Szcientológiában a szellemi lény neve thetán. A thetán halhatatlan, és számtalan életen át élt már és fog élni. Ahogy a thetán minden egyes életen áthalad, egyre jobban belegubancolódik a fizikai világ anyagi dolgaiba és tapasztalataiba. Végül szem elől veszíti valódi szellemi természetét és képességeit, és elkezd természetes szellemi képességeinek töredékét használva működni.

A Szcientológia célja segíteni minden lénynek visszanyerni önmagára mint szellemi lényre vonatkozó tudatosságát és teljes szellemi potenciáljának rehabilitációját – hogy bizonyosságot érjen el saját szellemi létéről és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyáról. A Szcientológia a világ sok nagyon régi vallásával közös nézetet vall abban, hogy az Ember azért került ide, hogy meglelje a saját üdvözülését azáltal, hogy megérti önmagát és az univerzumot, és hogy csak így tudja megérteni Istent, a Teremtőt és saját viszonyát a minden mindenségéhez. A Szcientológia úgy tartja, hogy a szellemi üdvözülés elérése csak a megvilágosodás egymást követő lépésein keresztül lehetséges. Ugyanakkor a „bodhi” buddhista fogalmával való hasonlat nem megalapozatlan.  A Szcientológiában az ilyen megvilágosodott állapot neve a Clear. Ahogy az egyén felemelkedik, és visszanyeri eredeti szellemi képességeit, eléri az Operatív Thetán állapotot.

A szellemi üdvözülés felé vezető útról a Szcientológiában L. Ron Hubbard írott és felvett szavai adnak leírást, és lépések soraként mutatják be, amelyet úgy ismerünk, hogy „Híd a teljes szabadsághoz”. A Szcientológia vallásos művek több mint 500 000 oldal írott anyagot, 3000 felvett előadást és több mint 100 filmet ölelnek fel L. Ron Hubbardtól.

A Szcientológia vallás és annak tanai magának az életnek a magától értetődő alapvető igazságaira épülnek. A Faktorok, amelyek a Szcientológia vallásos írásainak részét képezik, feltárják az univerzum természetét és eredetét.  A teljes szabadsághoz vezető Hídon való felemelkedése során az egyén teljes megértésre tesz szert ezekről az igazságokról, és végre megérti az univerzum kezdeteit, az Ember természetét szellemi lényként, illetve a Legfelsőbb Lényhez való saját viszonyát – és ezt csak akkor lehet megérteni, ha az egyén már elérte önmaga számára a szellemi megvilágosodást. Ezek a témák túlmutatnak az anyagi világon és a jelenen, és szerves részét képezik a Szcientológia vallásnak. Minden valódi vallásban vannak megállapítások a hitről – „isteni igazságok szellemi felfogása, illetve a realitásoké vagy az észlelhető tapasztalaton vagy logikai bizonyítékokon túli realitásoké” (Oxford English Dictionary) –, és a Szcientológia sem kivétel.

A Szcientológia tehát vallás a szó legrégibb értelmében. A Szcientológia segíti az Embert, hogy tudatosabbá váljon Istennel, valamint a saját és a körülötte élők szellemi természetével kapcsolatban. A Szcientológia vallásos írásai elismerik, hogy létezik egy teljes dinamika (késztetés vagy motiváció az életben) a Legfelsőbb Lénynek szentelve (a Nyolcadik dinamika), valamint egy másik dinamika, amely kizárólag csak a szellemként való létezés késztetésével foglalkozik (Hetedik dinamika).  Az élet ilyen területeinek elismerése a vallások hagyományos jellemzője.

A Szcientológiának a többi nagy vallással együtt közös vonása a földi béke és az Ember üdvözülésének célja. A Szcientológia a szellemi javuláshoz itt és most kínál pontos utat, illetve annak módját, hogy ezt hogyan érjük el teljes bizonyossággal.

A Szcientológia világvallás, amelyet a bíróságok és a kormányszervek világszerte hivatalosan elismertek vallásként. Ezenkívül a vallás területének legkiválóbb nemzetközi szakértői is megvizsgálták, és megerősítették, hogy a Szcientológia vallás.