A Szcientológia Egyház hivatalos weboldala: L. Ron Hubbard, Életrajzi videó, Dianetika és vallási könyvek

L. RON HUBBARD
A DIANETIKA ÉS A SZCIENTOLÓGIA ALAPÍTÓJA

L. Ron Hubbard
„Majd negyed évszázadon keresztül foglalkoztam azzal, hogy az élet alapjait, az anyagi univerzumot és az emberi viselkedést tanulmányozzam. Egy ilyen kaland során az ember számos utat bejár, sok mellékvágányra téved, gyakran járja a bizonytalanság félreeső sikátorait, az élet számos rétegét megismeri...” – L. Ron Hubbard

Ilyen kaland volt az is, amely L. Ron Hubbardot végül elvezette a Dianetikához és a Szcientológiához, és ezzel egy olyan úthoz, amely korábban el nem képzelt szellemi magasságokba visz. Az utazás más, mérföldkő jelentőségű eseményei közül az egyik: 1952 júliusában L. Ron Hubbard volt az első ember, aki tudományosan elkülönítette, megmérte és leírta az emberi szellemet, miközben objektív módon demonstrált olyan szellemi képességeket, amelyek messze megelőzték a tudományos gondolkodást. Sőt, úgy találta, hogy minden emberi lény rendelkezik ezekkel a képességekkel, és hogy ezek mindenki számára elérhetőek. Innen ered a saját leírása a Szcientológiáról, amely szerint a Szcientológia eléri minden nagy vallás célját: bölcsesség által szabaddá tenni a lelket.

Mindent egybevéve, L. Ron Hubbard Dianetikáról és Szcientológiáról szóló művei alkotják a legnagyobb összefüggő ismeretanyagot az emberi elméről és szellemről – több mint 5000 írást és 3000 felvett előadást. Ezek tartalmazzák a válaszokat az élet legkomolyabb rejtélyeire: a létezés talányára, a halál kérdésére, olyan állapotok elérésére, amelyeket a korábbi írásokban még csak meg sem fogalmaztak. Emellett ezekből a művekből olyan Szcientológia technológiák is származnak, amelyeket gyermekek felnevelésére, családok rendbe hozására, oktatásra, szervezésre és betegség, illetve szenvedés idején enyhülés biztosítására használhatunk.

Azért, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek ezek a technológiák, L. Ron Hubbard útmutatásai alapján világszerte Szcientológia egyházak alakultak, és ennek eredményeként egy világméretű vallás született. Ez egy gyakorlati vallás. Ez a jelenkor vallása, amely az emberi létezés minden részére alkalmazható. De a vallás és minden Szcientológia egyház létezésének középpontjában az Egyház alapítójának ez az örök érvényű felhívása áll: „Átnyújtjuk neked a szabadság és halhatatlanság becses ajándékát – tényszerűen, őszintén.”