ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

(Utolsó módosítás: 2019. november 3.)

 1. HATÓKÖR
  1. A jelen Adatvédelmi irányelvek vonatkoznak az ön személyes adatainak kezelésére annak részeként, hogy ön meglátogatja a következő weboldalak bármelyikét: scientology.org, scientology.net, volunteerministers.org, youthforhumanrights.org, cchrint.org, cchr.org, drugfreeworld.org, illetve bármely weboldalt, ahol ezek az Adatvédelmi irányelvek megjelennek („Weboldalak”), kommunikál velünk e‑mailben, telefonon, faxon vagy közösségimédia-csatornáinkon (például Facebook, Twitter, Instagram), vallási anyagokat vásárol, további információt kér, jelentkezik vagy elmegy egy rendezvényre, illetve adományoz. A jelen Adatvédelmi irányelvek érvényesek bármilyen más helyzetben is, amikor ön megadja nekünk a személyes adatait. Ha személyes adatainak összegyűjtése vagy kezelése során utalás történik egy másik adatvédelmi szabályzatra, ellentmondás esetén az a másik adatvédelmi szabályzat élvez elsőbbséget a jelen adatvédelmi irányelvekkel szemben.
  2. Ha többet akar tudni arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat cookie-kon, közösségi bővítményeken és más típusú nyomonkövetési technológiákon keresztül, tekintse meg Cookie-irányelveinket: www.scientology.org/cookie-policy.html
  3. Ha többet akar tudni a három küldemény kezelési módjáról, kérjük, fordítson különös figyelmet a jelen Adatvédelmi irányelvek 5.6., 6.1.7. és 9.3. pontjaira. A három küldemény kezelési módja érvényes a személyes adatainak kezelésére, amikor ön kitölt bármilyen internetes vagy papíralapú űrlapot, amelyet három postai küldemény fog követni, a jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak szerint („Három küldemény űrlap”).
  4. Ahol a jelen Adatvédelmi irányelvekben törvényekre vagy szabályokra történik hivatkozás, az értelemszerűen az említett törvények, illetve szabályok esetleges módosításaira egyaránt vonatkozik.
  5. A jelen Adatvédelmi irányelvek saját kezdeményezésünkből történő módosítására és átdolgozására vonatkozó jogot fenntartjuk. Ilyen esetekben e módosításokról és átdolgozásokról legalább két héttel a hatályba lépésüket megelőzően tájékoztatást adunk önnek a Weboldalainkon. Weboldalaink bármilyen további használatára ezután a módosított Adatvédelmi irányelvek vonatkoznak.
 2. KIK VAGYUNK?
  1. Mi, a Church of Scientology International („CSI”, „mi”, „minket”, „miénk”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Amerikai Egyesült Államok, elkötelezettek vagyunk, hogy folyamatosan gondoskodjunk a személyes adatainak védelméről és biztonságáról. A CSI felel a Scientology-egyházak és ‑missziók egyházi irányításáért. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a dpo@scientology.net e‑mail címen.
  2. A Church of Scientology Europe („CSEU” vagy „Kontinentális Összekötő Iroda”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia, a fő európai szervezetünk, amely az Európában található Scientology-egyházakat és ‑missziókat irányítja.
 3. KI A SCIENTOLOGY EGYHÁZ?
  1. A Scientology Egyház („az Egyház”) olyan egyházi struktúrával rendelkezik, amely különálló vallási tevékenységek sokaságát egyesíti és hangolja össze. Az egyházi struktúrába tartozó összes jogalanyt átfogja a Church of Scientology Internationaltól kiinduló nemzetközi egyházi menedzsment rendszere a földrajzi zónákért felelős kontinentális összekötő irodákon keresztül. Ez a menedzsmentstruktúra támogatási és koordinációs feladatokat lát el, és azon dolgozik, hogy a Dianetics és a Scientology szellemi filozófiája és technológiái mindenki számára elérhetők legyenek, aki részesülni kíván bennük, és hogy a Scientology szolgáltatásait és gyakorlatait pontosan úgy alkalmazzák, ahogyan azt L. Ron Hubbard („LRH”), a Scientology vallás alapítója lefektette. 
  2. Továbbá a Scientology átfogóbb humanitárius céljainak megvalósítására az Egyház támogat egy sor társadalomjobbító kampányt az erkölcsösség (Az út a boldogsághoz), a drogmegelőzés (Narconon), a rehabilitáció (Criminon) és az írni-olvasni tudás (Alkalmazott Oktatástan) területén, valamint humanitárius programokat a mentális egészségügy (Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért), az egyetemes emberi jogok (Együtt az Emberi Jogokért) és a katasztrófaelhárítás (önkéntes lelkészek) területén. A társadalomjobbító kampányokat az Association for Better Living and Education (Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért, ABLE) koordinálja.
  3. Az IAS (International Association of Scientologists – Scientologistok Nemzetközi Szövetsége) a Scientology hivatalos tagsági szervezete. A célja egyesíteni, elősegíteni, támogatni és védelmezni a Scientology vallást és a Scientologistokat a világ minden táján. Tagjai támogatásának köszönhetően az IAS anyagi támogatást nyújt az Egyház által támogatott humanitárius és társadalomjobbító programok finanszírozására.
  4. A World Institute of Scientology Enterprises (Scientology Vállalkozások Nemzetközi Intézete, WISE) egy nemzetközi tagsági szervezet, amelynek tagjai L. Ron Hubbard menedzsmenttechnológiáját használják, és felvállalják a WISE-tagsággal járó kötelezettségeket és etikai standardokat.
 4. KI FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?
  1. A CSI adatkezelőként jár el azoknak a személyes adatoknak a kezelésében, amelyeket ön az egyházi struktúrába tartozó jogalanyoknak megad, például közvetlenül a CSI-nak valamelyik Weboldalunkon keresztül, vagy helyi egyházaknak és misszióknak.
  2. A helyi egyházak és missziók, köztük a CSEU, adatkezelőként járnak el a nevünkben.
  3. Azokat a személyes adatokat, amelyeket ön az ABLE által koordinált társadalomjobbító programokkal kapcsolatban ad meg, az ABLE kezeli. További információkért olvassa el a vonatkozó adatvédelmi irányelveket: www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. Azokat a személyes adatokat, amelyeket ön az IAS-nek ad meg, az International Association of Scientologists Administration (IASA) kezeli. További információkért olvassa el az IASA adatvédelmi irányelveit: www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. Azokat a személyes adatokat, amelyeket ön a WISE-nak ad meg, a World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International) kezeli. További információkért olvassa el a WISE adatvédelmi irányelveit: www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?
  1. Amikor ön valamelyik Weboldalunkat vagy közösségimédia-csatornánkat használja, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Technikai információk, például az eszközére, az IP-címére, a böngészőjére, a földrajzi helyzetére és az operációs rendszerére vonatkozó információk;
   • Böngészési magatartás, például a látogatása hossza, mely linkekre kattint, mely lapokat látogatja meg, és milyen gyakorisággal látogat meg egy lapot.
  2. Amikor valamelyik Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, illetve e‑mailben, telefonon, faxon vagy közösségimédia-csatornákon keresztül kommunikál velünk, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, munkahelye, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • A kommunikáció tartalma, például a kérése vagy a kérdése;
   • A kommunikációra vonatkozó technikai információk, például kivel kommunikál nálunk, a kommunikáció dátuma és időpontja;
   • Nyilvánosan elérhető információk önről, például a közösségimédia-profilján nyilvánosan elérhető információk;
   • Bármilyen más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát.
  3. Amikor elvégez egy személyiségtesztet, például az Oxfordi képességelemzés (OCA) tesztet, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Személyiségre vonatkozó információk, amelyekre a személyiségteszt kérdéseire adott válaszai alapján következtetni tudunk.
  4. Amikor elvégez egy e‑tanfolyamot, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Bármilyen más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát, például a válaszai a kérdésekre.
  5. Amikor anyagokat rendel vagy vásárol, például egy könyvet vagy egy információs készletet, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, munkahelye, preferenciái és érdeklődési körei;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • Megrendelési adatok, például az ön által vásárolt könyv címe;
   • Fizetési adatok, például mennyit fizetett a vásárlásáért.
  6. Amikor további információt kér, érdeklődését fejezi ki a Scientology iránt, jelentkezik vagy elmegy egy rendezvényre, adományoz, vagy ha kitölt bármilyen más űrlapot, amelyre a jelen Adatvédelmi irányelvek vonatkoznak, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük (szabad akaratából megadott mértékben):
   • Személyazonossági információk, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve és vezetékneve;
   • Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;
   • A jelentkezés vagy adományozás végrehajtásához szükséges információk, amelyek például annak megítéléséhez szükségesek, hogy ön eleget tesz‑e a részvétel feltételeinek;
   • Információk az életéről, például az élet mely területe érdekli leginkább, vagy leginkább mit szeretne javítani vagy megváltoztatni az életében;
   • Információk az Egyházzal való kapcsolatáról, például hogyan szerzett tudomást az Egyházról, mennyire tetszett az Egyház szolgáltatása vagy programja, illetve kit szeretne meghívni egy egyházi szolgáltatásra;
   • Fizetési adatok, például mennyit fizetett a részvételért (adomány vagy jelentkezési díj esetén);
   • A fényképe, ha lefényképezteti magát a fényképészünkkel, vagy bármilyen más módon engedélyt ad nekünk erre;
   • Bármely más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát (például a rendezvény utáni visszajelzései).
  7. Felhívjuk figyelmét, hogy a fent leírt különféle lehetőségek egyidejűleg is fennállhatnak. Például, ha személyiségtesztet végez valamelyik Weboldalunkon, arra az 5.1. és az 5.3. pont egyaránt vonatkozik. Személyes adatainak nagy részét közvetlenül öntől kapjuk, de előfordulhat, hogy partnerektől, például a Google-től, további információkat kapunk a preferenciáiról és a böngészési magatartásáról. Ha további információkat igényel arról, hogy ezek a felek önről milyen személyes adatokat kezelnek, és tesznek elérhetővé mások számára, kérjük, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi irányelveiket.
 6. MIÉRT ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Az alábbi táblázatban ismertetjük, hogy milyen célokból kezeljük a személyes adatait, és milyen jogalapon tesszük ezt. A következő jogalapokra támaszkodunk:
   • Az ön beleegyezése, amelynél ön tájékoztatást kap, hogy mit jelent ez a beleegyezés, mielőtt ön szabadon beleegyezését adja;
   • Szerződés önnel, abból a célból, hogy teljesítsük a szerződést, vagy hogy lépéseket tegyünk, mielőtt szerződést kötünk önnel;
   • Törvényben előírt kötelezettség, amelynek meg kell felelnünk;
   • Saját jogos érdekünk, például a Weboldalaink, a közösségimédia-csatornáink, az anyagaink és a szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsuk önnek, hogy megvédjük ezeket a visszaélésektől és a törvénytelen tevékenységektől, hogy terjesszük és népszerűsítsük ezeket, és hogy elérhetővé tegyük ezeket az ön számára, beleértve a társadalomjobbító és humanitárius programjainkat is.
 7.  

  CÉL

  JOGALAP

  1.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy promóciós információkat küldjünk önnek az anyagainkról és a szolgáltatásainkról, például kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket e‑mailben vagy más, személyek közötti elektronikus kommunikációs csatornákon, ha ön kifejezetten beleegyezett abba, hogy ilyen promóciós információkat kapjon.

  Az ön beleegyezése

   

  2.      

  Promóciós információk, például kommunikációk, promóciók, ajánlatok és hírlevelek, e‑mailben vagy más, személyes elektronikus kommunikációs csatornákon történő küldése tekintetében személyes adatait azért kezeljük, hogy információkat gyűjtsünk a promóciós információink elemzéséhez, például, hogy e promóciós információkban szereplő tartalmaink közül ön melyiket nézte meg, vagy a promóciós információkban lévő linkek közül melyikre kattintott rá (pl. nyomonkövetési technológiák, amilyenek az e‑mailjeinkbe helyezett webjelzők).

  Az ön beleegyezése

  3.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy egyedi profilt hozzunk létre önről a böngészési élményének javítására a következők alapján: a földrajzi helyzete, a rendelési előzményei, a preferenciái, az érdeklődési körei, a promóciós információinkban az ön által megnézett tartalom, a személyiségre vonatkozó információk, amelyekre a személyiségteszt kérdéseire adott válaszai alapján következtetni tudunk.

  Az ön beleegyezése

  4.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy a rendelését fel tudjuk dolgozni, és el tudjuk juttatni önnek az ön által kért anyagokat vagy információkat, illetve nyújtani tudjuk önnek az ön által kért szolgáltatásokat.

  Szerződés önnel

  5.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy személyre szabottan és hatékonyan biztosítsuk önnek az ön által kért anyagokat, szolgáltatásokat, illetve információkat valamelyik Weboldalunkon, e‑mailben, telefonon, faxon vagy közösségimédia-csatornákon keresztül.

  Saját jogos érdekünk

  Szerződés önnel

  6.      

  Személyes adatait azért kezeljük:

         hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak, amelyeknek meg kell felelnünk, vagy

         hogy teljesítsünk bármilyen indokolt kérést, amely illetékes rendészeti szervek vagy képviselőik, igazságügyi hatóságok, kormányhivatalok vagy ‑szervek (köztük az illetékes adatvédelmi hatóságok) felől érkezik, vagy

         hogy saját kezdeményezésünkre átadjuk a személyes adatait a rendőrségnek vagy az igazságügyi hatóságoknak bizonyítékként, vagy ha igazolt gyanú áll fenn részünkről, hogy ön törvénytelenséget vagy bűncselekményt követett el a Weboldalaink, a közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön általi használatán keresztül.

  Törvényben előírt kötelezettség

  7.      

  Ha Három küldemény űrlapot töltött ki, személyes adatait azért kezeljük, hogy az ön érdeklődési köreinek megfelelően három postai küldeményt küldjünk önnek az egyházi szolgáltatásainkról és programjainkról. De nem fogja megkapni ezeket a postai küldeményeket, ha az elmúlt évben már megkapta őket, kivéve, ha azért kapta ezeket a postai küldeményeket az elmúlt évben, mert egy másik helyi egyházban töltött ki egy másik Három küldemény űrlapot. Bármikor kifogást emelhet e küldemények további küldése ellen úgy, hogy kapcsolatba lép velünk a dpo@scientology.net címen.

  Saját jogos érdekünk

  8.      

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy promóciós információkat küldjünk önnek az ön által korábban megvásároltakhoz vagy tőlünk kapottakhoz hasonló anyagokról vagy szolgáltatásokról, például kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket e‑mailben vagy más, személyek közötti elektronikus kommunikációs csatornákon. Leiratkozhat ezekről a küldeményekről, ha rákattint a leiratkozási linkre az e‑mailben, vagy bármikor kifogást emelhet e küldemények további küldése ellen úgy, hogy kapcsolatba lép velünk a dpo@scientology.net címen.

  Saját jogos érdekünk

  9.      

  Személyes adatait felhasználjuk egyéb marketingcélokból, például papíron vagy közösségimédia-csatornákon, vagyis hogy célzott promóciós információkat biztosítsunk önnek, például a CSI és gondosan kiválogatott partnerek kommunikációit, promócióit, ajánlatait és hírleveleit. Ezenkívül a fényképét közzétehetjük valamelyik Weboldalunkon vagy közösségimédia-csatornánkon. Ha nem ért egyet ezzel, ne fényképeztesse le magát a fényképészünkkel. Ha egy már közzétett fényképet szeretne eltávolíttatni, forduljon adatvédelmi tisztünkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben.

  Saját jogos érdekünk

  10.   

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy statisztikai elemzéseket végezzünk, hogy tökéletesíteni tudjuk Weboldalainkat, promóciós információinkat, anyagainkat és szolgáltatásainkat, illetve új anyagokat és szolgáltatásokat tudjunk kifejleszteni.

  Saját jogos érdekünk

  11.   

  Személyes adatait azért kezeljük, hogy megvédjük saját jogos érdekeinket, vagy megvédjük egy harmadik fél jogos érdekeit, ha valamelyik Weboldalunk, a közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön általi használata az alábbiaknak tekinthető:

         valamelyik Weboldalunk érvényes használati feltételeinek, szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak, illetve saját vagy harmadik fél bármely más jogainak megsértése, vagy

         vírusok, trójai programok, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy más formában megjelenő rosszindulatú kódok okozta veszély vagy fenyegetés, amely valamelyik Weboldalunk, a közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák, illetve saját, kiválasztott partnereink vagy egy harmadik fél informatikai rendszereinek biztonságára vagy sértetlenségére nézve, vagy

         gyűlölködő, obszcén, diszkriminatív, rasszista, rágalmazó, rosszindulatú, ártalmas, illetve más módon nem megfelelő vagy törvénytelen.

  Saját jogos érdekünk

   

 8. MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Személyes adatait sosem közöljük a Scientology Egyházon kívüli harmadik felekkel az ön beleegyezése vagy más törvényes alap nélkül, hacsak erre törvény nem kötelez minket. Lehetséges például, hogy szolgáltatókra bízzuk, hogy:
   • biztosítsák önnek a Weboldalainkat (például tárhelyszolgáltató); vagy
   • a promóciós információinkat megfelelően célozzák (például marketingcég); vagy
   • a megrendelését kezeljék (például szállítócég kézbesítse önnek az anyagokat); vagy
   • a befizetését kezeljék (például pénzforgalmi szolgáltató vagy hitelvizsgáló).

   E harmadik felek az ön személyes adatait kizárólag a nevünkben és az erre vonatkozó írásbeli utasításunk alapján kezelhetik. Azt is garantáljuk, hogy e harmadik feleket megfelelő gondossággal választjuk ki, és ők elkötelezetten tiszteletben tartják az ön személyes adatainak biztonságát és sértetlenségét.

  2. Személyes adatait megoszthatják egymással a Scientology Egyház országos, regionális, illetve helyi kapcsolt szervezetei, például helyi egyházak, missziók, valamint társadalomjobbító és humanitárius programok (ABLE – ha további információkat igényel arról, hogy az ABLE milyen személyes adatokat kezel, kérjük, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi irányelveiket: www.able.org/online-privacy-policy.html). Például megoszthatjuk az elérhetőségi adatait egy ön közelében lévő egyházzal, ha érdeklődését fejezte ki egy Scientology-szervezethez való csatlakozása iránt, hogy ők fel tudják önnel venni a kapcsolatot. Garantáljuk azonban, hogy minden Scientology-szervezet megfelelő figyelmet fordít arra, hogy az ön személyes adatainak kezelése mindig összhangban álljon a jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltakkal. Személyes adatait kezelni fogja a CSEU (Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia) is, a fő európai intézményünk, amely az Európában található Scientology-egyházakat és ‑missziókat irányítja. A CSEU az európai kontinens központi adminisztrációját végző szervezetünk.
  3. Ha tagjává válik a Scientologistok Nemzetközi Szövetségének (IAS) vagy a Scientology Vállalkozások Nemzetközi Intézetének (WISE), e kapcsolt szervezetek megoszthatják velünk az ön személyes adatait. Ha további információkat igényel arról, hogy a kapcsolt szervezetek önről mint tagról milyen személyes adatokat kezelnek, kérjük, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi irányelveiket.
  4. Törvény kötelezhet minket arra, hogy az ön személyes adatait átadjuk illetékes rendészeti szerveknek vagy azok képviselőinek, bírói hatóságoknak, kormányszerveknek vagy ‑testületeknek, például illetékes adatvédelmi hatóságoknak.
  5. Az ön azonosításra alkalmas személyes adatait semmilyen harmadik fél számára nem küldjük el a 7.1., 7.2., 7.3. és 7.4. pontokban foglaltakon kívül az ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Anonimizált adatokat azonban elküldhetünk más szervezeteknek, amelyek ezeket az adatokat az anyagok és szolgáltatások tökéletesítésére, valamint ezen anyagok és szolgáltatások marketingjének, megjelenítésének és értékesítésének igény szerinti igazítására használhatják fel.
 9. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül egyaránt kezeljük, így az USA-ban is. Személyes adatainak a fent leírt célokból történő kezeléséhez személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk, hogy azokat a nevünkben az EGT‑n kívül kezeljék. Az ön személyes adatait az EGT‑n kívül kezelő jogalanyoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A CSI esetében e biztonsági intézkedések abból erednek, hogy a személyes adatok védelme tekintetében az EU törvényei közvetlenül vonatkoznak ránk. Harmadik felek esetében e biztonsági intézkedések az alábbiakból származhatnak:
   • Az átvevő ország olyan jogszabályokkal rendelkezik, amelyek az EGT-ben nyújtott védelemmel egyenértékűnek tekinthetők; vagy
   • Szerződéses megállapodás köztünk és az adott jogalany között; vagy
   • Valamilyen jóváhagyott tanúsítási mechanizmus, mint például az EU-USA Adatvédelmi Pajzsról szóló határozat, amelyet az Európai Bizottság 2016. július 12‑én fogadott el.
  2. Továbbíthatunk anonimizált és/vagy összesített adatokat az EGT‑n kívüli szervezeteknek. Ilyen adattovábbítás esetén megfelelő biztonsági intézkedésekről gondoskodunk az ön személyes adatainak, illetve a saját személyes adataira vonatkozó összes olyan jognak a biztonsága és sértetlensége érdekében, amely a kötelező jogszabályok értelmében megilleti.
 10. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK?
  1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett célok eléréséhez szükségesek.
  2. Az ön személyes adatait csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja a kezelésükbe való beleegyezését. Beleegyezésének visszavonása azzal is járhat, hogy a továbbiakban nem tudja használni valamelyik Weboldalunk egészét vagy részét. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fent meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve, ha:
   • A CSI-nak vagy bármely más harmadik félnek magasabb rendű érdeke, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok azonosíthatók maradjanak; vagy
   • Törvényben, rendeletben előírt kötelezettség, bírósági végzés vagy közigazgatási határozat, amely miatt a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.
  3. Ha Három küldemény űrlapot tölt ki, a Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait csak egy évig tartjuk meg a harmadik küldemény kiküldése után, hacsak nem értesít minket, hogy kifogásolja az ilyen adatkezelést, kivéve, ha törvényben, rendeletben előírt kötelezettség, illetve bírósági vagy közigazgatási végzés ettől eltérő kezelést engedélyez vagy ír elő. Ha ön e megőrzési időszak során másik Három küldemény űrlapot is kitölt, az ön által másodszor kitöltött Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait csak addig tartjuk meg, amíg az ön által először kitöltött Három küldemény űrlapon megadott személyes adatait megtartjuk. Ha ön e megőrzési időszak során egyházi szolgáltatásra iratkozik be, vagy önkéntesnek iratkozik fel egy társadalomjobbító és humanitárius programba, az ön által a vásárlása keretében megadott személyes adatai az adott egyházi szolgáltatáshoz, illetve programhoz kapcsolódó személyi aktája részévé válnak, és a kapcsolódó adatvédelmi irányelveink szerint felhasználhatjuk őket a benne való részvétele céljából.
  4. Ön tudomásul veszi, hogy marketingtörekvéseink lényeges elemét képezi a marketinganyagainknak az ön igényeihez igazítása. Ezt úgy tesszük, hogy az ön egyedi profilját a releváns jellemzők alapján jelen Adatvédelmi irányelvek 6. pontjának értelmében személyre szabjuk, majd e profil alapján küldünk önnek kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és más promóciós információkat az ön érdeklődésére számot tartó anyagokról és szolgáltatásokról.
  5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy a lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink, illetve harmadik felek munkatársai kizárólag a szükséges ismeret elvének betartásával férhetnek hozzájuk, szigorú titoktartási kötelezettségek vállalásával. Viszont ön tudomásul veszi, hogy teljes biztonság és védettség még a legnagyobb erőfeszítések esetében sem garantálható.
  6. Ha regisztrálta magát arra, hogy promóciós információkat, például kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek e‑mailben vagy más személyes elektronikus kommunikációs csatornákon, az ilyen promóciós információkkal kapcsolatos beállításait bármikor megváltoztathatja az e promóciós információkban található leiratkozási linkre kattintva.
  7. Ha regisztrálta magát arra, hogy papíralapú promóciós információkat, például magazinokat, kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek, akkor kifogást emelhet a papíralapú promóciós információk további küldése ellen oly módon, hogy kérését a jelen Adatvédelmi irányelvek 11. pontjában foglaltaknak megfelelően elküldi az adatvédelmi tisztünknek.
 11. MILYEN JOGAI VANNAK?
  1. Bármikor kérhet információkat a személyes adatairól, kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és kifogásolhatja a további adatkezelést úgy, hogy az adatvédelmi tisztünkhöz fordul a dpo@scientology.net címen vagy az alábbi elérhetőségeken.
  2. Konkrétabban, joga van hozzáférést kérni valamennyi általunk kezelt, önhöz tartozó személyes adathoz, ami azt jelenti, hogy joga van másolatot kérni tőlünk a személyes adatairól. Fenntartjuk a jogot, hogy észszerű adminisztrációs díjat számoljunk fel olyan, egymás után többszöri hozzáférési kérelmek esetén, amelyeket egyértelműen kellemetlenkedés vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy mely adatkategóriákhoz kíván hozzáférni, és milyen adatkezelési tevékenység tekintetében.
  3. Joga van a helyesbítéshez, vagyis kérheti bármely önhöz tartozó pontatlan személyes adat díjmentes korrigálását. Ha korrigálási kérelmet ad be, a kérvényhez mellékelnie kell egy bizonyítékot a korrigálandó adatok tévességéről.
  4. Joga van visszavonni korábban adott beleegyezését a személyes adatainak kezelésébe.
  5. Joga van a törléshez, vagyis kérheti az önhöz tartozó személyes adatok törlését, ha ezek az adatok a fent vázolt célok tekintetében már nem szükségesek, vagy ha visszavonja a kezelésükhöz való hozzájárulását. Ugyanakkor szem előtt kell tartania, hogy a törlésre vonatkozó kérelmeket az alábbiak figyelembevételével bíráljuk el:
   • Saját érdekeink és harmadik felek érdekei, amelyek az ön érdekei felett állhatnak; vagy
   • Törvényben, rendeletben előírt kötelezettségek, közigazgatási határozatok vagy bírósági végzések, amelyek a törlésnek ellentmondanak.
  6. Joga van a korlátozáshoz törlés helyett, vagyis kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:
   • Épp ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát; vagy
   • A kezelés törvénytelen, és ön ellenzi a személyes adatainak törlését; vagy
   • A személyes adataira jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szüksége, noha nekünk a fent felsorolt célokból már nincs szükségünk rájuk; vagy
   • Épp ellenőrizzük, hogy saját jogos érdekeink az ön érdekei felett állnak‑e, ha ön kifogásolási jogát gyakorolja (lásd alább).
  7. Joga van kifogásolni a személyes adatok kezelését direkt marketing célokból, továbbá ha:
   • Az ön konkrét helyzetével összefüggésben álló megalapozott okok indokolttá teszik kifogás emelését; és
   • Az adatkezelés saját jogos érdekünk alapján történik, és saját jogos érdekeink nem állnak az ön érdekei felett.
  8. Joga van az adathordozhatósághoz, vagyis tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja tőlünk a rendelkezésünkre bocsátott összes személyes adatát, ha az adatkezelés az ön beleegyezése vagy önnel kötött szerződés alapján történik, és az adatkezelés automatizált formában történik.
  9. Ha a fent felsorolt egy vagy több jog gyakorlására irányuló kérelmet kíván benyújtani, forduljon adatvédelmi tisztünkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben. A jog gyakorlását kérő e‑mailt nem tekintjük beleegyezésnek abba, hogy személyes adatait a kérelem feldolgozásához szükséges mértéken túl is kezelhessük. E kérelemnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
   • Világosan megadja, hogy mely jogát szeretné gyakorolni; és
   • Világosan megadja a joga gyakorlásának okait, ha ez követelmény; és
   • A kérelme legyen keltezve és aláírva; és
   • Kérelméhez mellékelnie kell személyazonosságát igazoló érvényes személyi igazolványának digitálisan szkennelt másolatát. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, aláírt megerősítést és személyazonosságának igazolását kérhetjük öntől.

   Kérelmének kézhezvételét azonnal visszaigazoljuk önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek, és érvényesnek bizonyul, akkor észszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk neki. Ha panasza merül fel személyes adatainak általunk történő kezelését illetően, bármikor fordulhat adatvédelmi tisztünkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e‑mailben. Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál (az országos hatóságok listája megtalálható: edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. ADATVÉDELMI TISZT
  1. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvekről, forduljon adatvédelmi tisztünkhöz (DPO) a Scientology Európai Kontinentális Összekötő Irodában: Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánia, vagy küldjön e‑mailt: dpo@scientology.net.