DIANETIKA: AZ ELME MEGÉRTÉSE

A Dianetika szimbólum a görög delta betűt használja alapvető formájaként. A zöld sávok a növekedést, a sárgák az életet jelképezik.

A négy zöld sáv jelképezi az Ember túlélésre való késztetésének négy alkategóriáját, amely a Dianetikában fel lett vázolva.

Dianetika: a görög dia = „keresztül”, és a szintén görög nous = „elme” vagy „lélek” szavakból.

A Szcientológia használatának pontos megértéséhez ismernünk kell valamennyire a kutatás azon ösvényét, amelyet L. Ron Hubbard bejárt, illetve a Szcientológia előzményét – a Dianetikát.

A Dianetika egy módszertan, amely segít enyhíteni bizonyos nem kívánt érzéseket és érzelmeket, ésszerűtlen félelmeket és pszichoszomatikus betegségeket (amelyeket mentális stressz váltott ki vagy tett súlyosabbá).

A legpontosabban így határozható meg: amit a lélek tesz a testtel az elmén keresztül.

1950 előtt az uralkodó tudományos nézet az ember elméjének az agyat tekintette, azaz nem mást, mint a sejtek és neuronok összességét. Nemcsak hogy azt gondolták, hogy az ember képességeit nem lehet fejleszteni, hanem azt is, hogy a személyiség az agykéreg kifejlődésével szintén megmásíthatatlanul kialakul. Ezek az elméletek azonban pontatlanok voltak, és ennek következtében a tudomány sosem fejlesztett ki működőképes magyarázatot az elmére, és nem adott eszközöket az elme problémáinak megoldására.

L. Ron Hubbard mindezt megváltoztatta a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvével. Ennek 1950-es kiadása fordulópontot jelentett az Ember által folytatott kutatás történetében, amelynek célja az volt, hogy igaz megértést szerezzen önmagáról.

A Szcientológiához hasonlóan a Dianetika is alapvető elvekre épül, könnyen megtanulható és igazolható, és minden része éppúgy érvényes, mint amikor 1950-ben először kiadták.

A weboldalnak ezen a részén ön megismerheti a Dianetika alapvető fogalmait és működését, a Dianetika célját és a „Clear”-állapot meghatározását.