KÖZÖSSÉGI AKCIÓK

AZ IGAZSÁG A DROGOKRÓL
ÜZENETÉNEK TERJESZTÉSE VILÁGSZERTE

Franciaországban mintegy 10 millió drogfelvilágosító füzetet osztottak ki az elmúlt két évtizedben füzetosztási akciók és tömegtájékoztató drogmegelőzési rendezvények során.

AMIKOR AZ EMBEREK – KÜLÖNÖSEN A FIATALOK – megtudják AZ IGAZSÁGOT A DROGOKRÓL, akkor RENDSZERINT el akarják juttatni ezeket az INFORMÁCIÓKAT MÁSOKHOZ.

A mintegy 180 országban zajló önkéntes tevékenységek eredményeként 50 millió drogmegelőző füzetet osztottak ki, és több tízezer, drogokkal kapcsolatos tudatosságnövelő közösségi tevékenységet szerveztek.

Ennek hatása egyértelműen megmutatkozik a droghasználat megelőzésében. A tájékozott emberek ugyanis ellen tudnak állni a társaiktól érkező nyomásnak, és el tudják dönteni, hogy eleve sosem kezdenek el drogozni.

Egy másik eredmény: amikor az emberek – különösen a fiatalok – megtudják az igazságot a drogokról, akkor rendszerint el akarják juttatni ezeket az információkat a barátaikhoz és másokhoz. És így a program és a tevékenységei személyről személyre, közösségről közösségre terjednek.

Az igazság a drogokról kampány a legkülönfélébb tevékenységeken és rendezvényeken keresztül valósul meg, és ezek mindegyike bevált módszer a drogmentes élet népszerűsítésére. A cél minél több ember bevonása és tájékoztatása, ezért a tevékenységek egyszerűek, és minden korosztály részt vehet bennük. Ezek minden másnál hatékonyabban juttatják el milliókhoz a drogokkal kapcsolatos igazságot.

Az önkéntesek információs standokat állítanak fel forgalmas helyeken, felhívják több százezer járókelő figyelmét a tényekre a füzetek kiosztásával, a társadalmi célú hirdetések bemutatásával, kötetlen előadásokkal, drogmentes fogadalmak aláíratásával, illetve zenészek, akrobaták és más szórakoztató művészek produkcióival.

A helyi üzletek támogatják a kampányt, odaadják a drogfelvilágosító füzeteket az ügyfeleiknek és alkalmazottaiknak, és kiteszik a plakátokat a kirakatukba.

A novellaíró és rajzversenyek elismerik a drogmentes élet üzenetének hatékony közvetítését. Ilyen versenyeket lehet tartani iskolákban, fiatalokkal foglalkozó klubokban és helyi közösségi központokban, ezzel növelve a drogokkal kapcsolatos tudatosságot, illetve bátorítva a drogmentes életet népszerűsítő tevékenységekben való részvételt. A novellákat és a rajzokat – köztük a győztes műveket – ki lehet állítani az iskolákban, közösségi központokban és egyházi létesítményekben.

A drogmentes ifjúsági klubok létrehozása is hatékony módszer a drogmentes életmód népszerűsítésére. Ezek egyetlen egyszerű üzenetre épülve alakulnak meg: tudd meg az igazságot a drogokról! A klubtagok eljuttatják Az igazság a drogokról anyagokat a barátaiknak, osztálytársaiknak és ismerőseiknek, vagy a környéken lakóknak, és arra biztatják őket, hogy aláírják a drogmentes fogadalmat.

Az önkéntesek drogfelvilágosító előadásokat tartanak iskolákban minden évfolyam számára, és ezekben Az igazság a drogokról füzetek és társadalmi célú hirdetések információit használják.

A fiatalok helyi televíziós és rádiós műsorokban szerepelnek, és ezekben is reklámozzák drogfelvilágosítási tevékenységeiket.

A drogmentes koncertek a zenén keresztül népszerűsítik a drogmentes életet, transzparensek, pólók és füzetosztás kíséretében.

A drogmentes maratonok, biciklitúrák és egyéb sportesemények számos térségben hagyománnyá váltak, amelyekre a szervezők sportolókat, illetve előadóművészeket kérnek fel védnöknek. Ezekre kis cégek és nagyvállalatok adnak pénzbeli támogatást. A világszerte zajló tevékenységek igen sokfélék lehetnek:

TÖBB MINT
50
MILLIÓ
AZ IGAZSÁG A
DROGOKRÓL
füzetet
OSZTOTTAK KI
180
ORSZÁGBAN

■ A Drogmentes Maraton Magyarország legnagyobb drogellenes rendezvénye. Az ország számos települését érintő, 42 napon át tartó futás részeként füzeteket osztanak, illetve aláírásokat gyűjtenek a drogozás ellen, valamint ismert személyek részvételével nyilvános rendezvényeket tartanak.

■ Az igazság a drogokról londoni önkéntesei füzetosztással, petíció-aláíratással és felvilágosító előadásokkal ünneplik az ENSZ drogozás elleni napját.

■ Svájc országos füzetosztással ünnepelte drogfelvilágosító kampányának 20. évfordulóját.

■ Franciaországban Az igazság a drogokról kampány már 20 éve tart, és ez idő alatt több millió füzetet osztottak ki az ország városaiban. Mára két évtizedes növekedés után a marihuánafogyasztás mérhetően csökkent a fiatalok körében.