ESETTANULMÁNY

AZ EMBERI JOGOK ISMERTTÉ TÉTELE
AZ EGÉSZ SZUBKONTINENSEN

EGY OLYAN HÁLÓZAT,
AMELY TÖBB MINT
100
EMBERI
JOGI
CSOPORTBÓL ÁLL
egész
INDIÁBAN

Indiában számos emberi jogi kérdés jelent problémát.

A népesség mintegy 30 százaléka a nemzetközi szegénységi küszöb alatt él. Az intézményesített diszkrimináció még mindig létezik a kasztrendszer formájában, emellett pedig a nők és a vallási kisebbségek is sok esetben hátrányos megkülönböztetésben részesülnek.

Az Egyház által támogatott társadalomjobbító tevékenységek lényege az a meggyőződés, hogy ha egyetlen ember elkezdi hallatni a hangját, az egy közemberek szintjén végzett kampány formájában eljuthat az egész népességhez – és ez sehol sem igazabb, mint Indiában. 2009 óta az indiai Fiatalok az Emberi Jogokértnak 112 csoportja nyílt, a közösségi oldaluknak pedig több ezer tagja van az ország minden részéből, minden korosztályból.

Az indiai csapat – olyan szervezetekkel együttműködve, mint a nonprofit Jyoti Foundation – több ezer diák és rendőrfőiskolás emberi jogi oktatását támogatta, és a tevékenységük eredményeképpen több mint 10 000 online igénylés érkezett be anyagok iránt. Tízezer rendőrtanulót képeztek a Fiatalok az Emberi Jogokért anyagainak segítségével, és a katonaság is felhasználta őket az emberi jogok oktatására.

„Az emberi jogok védelmének biztosítása a feladatunk szerves része az Indiai Hadseregben. Így, bár gondoskodunk arról, hogy a műveleteink során ne sérüljenek az emberi jogok, bizonytalanok voltunk azt illetően, hogy hogyan nyújtsunk kézzelfogható segítséget az ezen a területen élő rendkívül szegény embereknek. Ekkor értesültem arról a figyelemreméltó kampányról, amelyet az önök szervezete folytat. Információs füzetek és DVD-k formájában több információt kaptam az emberi jogok témájáról, és ez arra késztetett, hogy elkezdjek aktívan foglalkozni az emberi jogok ügyével, és mindenfelé terjesszem a nemes üzenetet.” – parancsnok, Indiai Hadsereg

Az egész országban terjesztették a Fiatalok az Emberi Jogokért anyagait, és az indiai csoport – partnereivel együtt – két év alatt 20 000 embernek tartott szemináriumokat. Ennek eredményeképpen 30 indiai városban tartottak „Sétát az emberi jogokért”, ezzel felhívva a figyelmet arra, hogy szükség van az emberi jogok széles körű oktatására.