A TANFOLYAM-FELÜGYELŐI KÓDEX

Nem csak auditorként kell viselkedési szabályokat betartanunk, hanem tanfolyam-felügyelőként is egy Szcientológia tanfolyamteremben. Ellentétben a hagyományos iskolákban dolgozó tanárokkal, a tanfolyam-felügyelők nem úgy viselkednek vagy cselekednek, mintha „szaktekintélyek” lennének, nem mondják meg a tanulónak, hogy mit gondoljanak, és nem nyilvánítanak véleményt a tárggyal kapcsolatban. Ehelyett irányítják a tanulókat, hogy önmaguk találják meg a válaszokat a Dianetika és a Szcientológia anyagokban.

A következő kódexben, amelyet L. Ron Hubbard 1957-ben írt le, kulcsfontosságú szabályok vannak rögzítve annak érdekében, hogy a tanfolyamterem standard és professzionális legyen, és a legtöbb hasznot nyújtsa a tanulóknak. Ezt a kódexet követik a tanfolyam-felügyelők a Szcientológia egyházakban az egész világon, hogy garantálják a magas színvonalat a technológia tanítása során.

1. A tanfolyam-felügyelőnek sohasem szabad elmulasztania a lehetőséget, hogy a tanulót a Szcientológia adatok tényleges forrásához irányítsa.

2. A tanfolyam-felügyelő könyörtelenül értékelje le a tanuló által elkövetett hibát, és eközben alkalmazzon jó ARK-t.

3. A tanfolyam-felügyelő mindig maradjon jó ARK-ban a tanulóival, mialatt azok képzési tevékenységet folytatnak.

4. A tanfolyam-felügyelőnek mindenkor nagymértékben tudnia kell tolerálni tanulóinak a butaságát, és hajlandónak kell lennie bármely nem megértett adatot annyiszor megismételni, amennyiszer csak szükséges, hogy a tanuló megértse, illetve realitást szerezzen az adatról.

5. A tanfolyam-felügyelőnek nincs „esete” a tanulóival való viszonyában, nem vitatja meg a tanulókkal személyes problémáit, és nem beszél velük ezekről.

6. A tanfolyam-felügyelő legyen mindenkor a jó kontroll és útmutatás eredetpontja a tanulói számára.

7. A tanfolyam-felügyelő legyen képes arra, hogy a Szcientológia bármely részét összefüggésbe hozza bármely más résszel és az élőséggel a nyolc dinamikán.

8. A tanfolyam-felügyelő legyen képes megválaszolni a Szcientológiát érintő bármely kérdést úgy, hogy a tanulót az adat tényleges forrásához irányítja. Ha a tanfolyam-felügyelő nem tud megválaszolni egy bizonyos kérdést, ezt mindig meg kell mondania, továbbá mindig meg kell találnia a kérdésre a választ a forrásból, és közölnie kell a tanulóval, hogy a válasz hol található.

9. A tanfolyam-felügyelő soha ne hazudjon a tanulónak, ne tévessze meg és ne vezesse félre a Szcientológiával kapcsolatban. Mindenkor legyen őszinte a tanulóval a Szcientológiával kapcsolatban.

10. A tanfolyam-felügyelő mutasson mindig jó példát a tanulóinak: például tartson jó demonstrációkat, érkezzen időben, legyen jól öltözött.

11. A tanfolyam-felügyelő legyen mindig tökéletesen hajlandó és képes bármit elvégezni, amit a tanulóival végeztet.

12. A tanfolyam-felügyelőnek nem szabad érzelmi kapcsolatba kerülni egyik nem tanulóival sem, amíg a képzése alatt állnak.

13. Ha a tanfolyam-felügyelő hibát követ el, tudassa a tanulóval, hogy hibázott, és hozza helyre azonnal. Ez az adat a képzés, a demonstrációk, az előadások és a processzing stb. minden szakaszára kiterjed. Soha ne hallgassa el a tényt, hogy hibázott.

14. A tanfolyam-felügyelő soha ne mulassza el dicséretben részesíteni a tanulóit, amikor megérdemlik.

15. A tanfolyam-felügyelő legyen bizonyos fokig pándeterminált a tanfolyam-felügyelő-tanuló viszonyt illetően.

16. Amikor a tanfolyam-felügyelő megengedi a tanulónak, hogy az bármilyen formában kontrollálja, utasítsa vagy kezelje a tanfolyam-felügyelőt – demonstrációs vagy más képzési célból –, akkor ezt követően a tanfolyam-felügyelő mindig helyezze vissza a tanulót a saját kontrollja alá.

17. A tanfolyam-felügyelő az ülések alatt mindig betartja az Auditorkódexet, továbbá mindig betartja a Szcientológus kódexet.

18. A tanfolyam-felügyelő soha nem mond anélkül véleményt a Szcientológiáról a tanulónak, hogy ne utalna egyértelműen annak vélemény jellegére; egyébként pedig kizárólag kipróbált és bizonyított adatokhoz irányítsa a Szcientológiával kapcsolatban.

19. A tanfolyam-felügyelő soha ne használja a tanulót saját személyes hasznára.

20. A tanfolyam-felügyelő legyen stabil terminál, mutassa meg a stabil adatokhoz vezető utat, legyen magabiztos, de ne legyen ellentmondást nem tűrő vagy diktatórikus a tanulóival szemben.

21. A tanfolyam-felügyelő mindenkor folyamatosan jól informált marad a legújabb Szcientológia adatokról és eljárásmódokról, és ezeket az információkat kommunikálja a tanulóinak.