ESETTANULMÁNY

TANULÓMENTÉS
MEXIKÓBAN

Az Alkalmazott Oktatástan szolgáltatási tevékenységei között vannak olyan projektek, amelyek a tanulási technológiát közvetlenül a problémás osztályokba exportálják. A „tanulómentési küldetés” néven ismert projektben tanárokat és diákokat képeznek ki olyan alulteljesítő iskolákban, amelyeket az akkreditáció vagy az anyagi támogatás elvesztése fenyeget.

A Közép-Mexikói Puebla államról, amely az elemzések szerint „Mexikó többi része mögött kullog”, azt jelentették, hogy itt a tanulók kb. 17%-a nem fejezi be az általános iskolát, és közülük sokan funkcionális analfabéták.

Egy 2010-es mentési küldetés, amelyet az Alkalmazott oktatástan Delphi iskolájának két végzettje kezdeményezett és vezetett, és amelynek az elnevezése „Entiende Más, Logra Más” (Érts meg többet, érj el többet) volt, ezeket a statisztikákat rendkívüli mértékben megváltoztatta. A projektet az Aquiles Serdan általános iskolában próbálták ki. Az első szolgáltatás a tanulási technológiát tanította 300 tanulónak 4 héten át, 30 perces órákon. Ezt követően a tanulók elvégezték a standard országos teszteket, és a pedagógusok szerint „az eredmények önmagukért beszéltek”. Az Aquiles Serdan általános iskola az alsó 70%-ból az első számú iskola lett a körzetében.

A
TANULÁSI
TECHNOLÓGIÁVAL
A TANULÓK
EREDMÉNYÉNEK JAVULÁSA
AZ ORSZÁGOS ÁTLAG
23
-SZOROSA

Egy nagy általános iskola, a Jesus Reyes Heroes ugyanígy járt, amikor a tanulási technológia használatával 450 tanuló kifejezetten a matematika szavainak meghatározását tanulta meg. Az iskola itt is a körzete élére került a nemzeti teljesítményteszten.

Ezután kapták meg az Oktatási Minisztérium véleményezését, miszerint Puebla állam tanulási technológiát alkalmazó iskoláiban a standard országos teszteken jó és kitűnő eredményt nyújtó tanulóinak százaléka az országos növekedési átlag 23-szorosát érte el.

Ezek az eredmények oda vezettek, hogy az állam iskolarendszerének különféle típusú iskoláiból 600 tanár kapott képzést a tanulási és művelődési eszközökből. Az oklevélátadó ünnepségük – egy állami szintű rendezvény – védnöke maga Puebla állam oktatási minisztere volt, aki rendelkezett arról is, hogy az iskolaév végéig állami finanszírozással azonnal duplázzák meg a tanulási technológiára képzett tanárok számát. Az ő következtetése ez volt: „Erre van szüksége Mexikónak.”

Pueblában azóta is újabb és újabb tanárok iratkoznak be a tanulási technológiát oktató tanfolyamokra, és így a jövő egyre biztatóbb a tanulók számára, mert a helyes eszközök birtokában képessé válnak bármilyen tárgy megtanulására és alkalmazására.