ESETTANULMÁNY

SZLOVÁKIA
JÓ PÉLDÁT MUTAT

Az út a boldogsághoz hatását jól mutatja, hogy egyetlen szabály – jelen esetben az „Óvd és tedd jobbá a környezeted!” – milyen tovagyűrűző hatást képes kifejteni.

A dél-szlovákiai Jászó (Jasov) népességének fele roma. Ez a hagyományosan diszkriminációval küzdő népcsoport ma is a szlovák társadalom alsó rétegét alkotja. Az általuk lakott területeken nagyon meglátszottak az elhanyagoltság és a szegénység jelei.

A helyi tisztségviselőkkel egyeztetve a szlovák Az út a boldogsághoz csapat elkezdett foglalkozni ezzel a helyzettel. Először tartottak egy teljes körű tájékoztatót Az út a boldogsághoz füzetről, filmeskönyvről és programról a jászói különleges rendőri erőknek, akiket azért hívnak így, mert kimondottan a romákkal foglalkoznak. A rendőrök jóváhagyták a településen végrehajtandó projektet, és beleegyeztek, hogy anyagokat biztosítsanak, ugyanakkor nem titkolták el kételyeiket sem, mert teljes mértékben elképzelhetetlennek tartották, hogy bármilyen eredmény szülessen.

Az Út a Boldogsághoz csapat bemutatta a rendőröknek a programot, majd elindított egy utcatakarítási projektet, amely átformálta a roma környéket.
A bűnözés
40
százalékos
csökkenése egy
SZLOVÁK
községben

Az Út a Boldogsághoz csapat ezután kiosztotta a füzetet a roma környék lakosainak, és biztatták őket, hogy olvassák el és tanulják meg a szabályokat. Ennek nyomán az az új elképzelés született meg, hogy a romák csoportként javítani tudnának a másokkal való kapcsolatukon, ha először is jobb állapotba hoznák a közvetlen környezetüket.

Egy tavaszi reggelen Az Út a Boldogsághoz csapat és a helybeli romák egy csoportja munkához látott. A város biztosított gereblyéket, kesztyűket, szemeteszsákokat, teherautókat és talicskákat, de a szó legszorosabb értelmében vett piszkos munkát kizárólag a roma közösség és Az Út a Boldogsághoz csapat végezte.

Alig négy óra alatt 12 tonna szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el. Három nap alatt Az út a boldogsághoz önkéntesek és a romák egyesített csapata több mint 150 tonna hulladékot távolított el a környékről bármiféle külső segítség nélkül. A változást figyelemre méltónak találta a csapat, a roma közösség és a megfigyelők is. Valóban olyan példátlan és gyökeres volt a környék átalakulása, hogy a történetet széles körben és kedvező színben bemutatta a szlovák televízió.

Nem sokkal később a különleges rendőri erők a bűnözés 40%-os csökkenéséről számoltak be Jászón, és ezt közvetlenül Az út a boldogsághoz bevezetésének tulajdonították.