MIK A SZCIENTOLÓGIA VASÁRNAPI SZERTARTÁSOK?

A vasárnapi szertartások egy összetartó vallási közösség központi eseményei. A Szcientológia szolgáltatások olyan működő igazságokat kínálnak, amelyeket a hívők és látogatók aztán alkalmazni tudnak az életük jobbá tételére. Az e szolgáltatásokban való részvételen keresztül a személy annak igazságát is felismerheti, hogy ő maga a saját halhatatlan lelke. A Szcientológia vasárnapi szertartás minden résztvevője ezzel az inspiráló és reményteli üzenettel térhet haza.

A Szcientológia Egyház vasárnapi szertartása a következőkből áll: A Szcientológia Egyház hitvallásának felolvasása, majd egy olyan prédikáció, amely L. Ron Hubbard, a Szcientológia Alapítója írásain alapul, vagy az ő egyik felvett előadásának lejátszása. Az egyházak továbbá Szcientológia szellemi tanácsadást is nyújtanak, amelyben az egész gyülekezet részt vesz, majd az Egyház rendezvényeinek és programjainak bejelentése következik. A szertartások mindig egy imával végződnek.

A Szcientológia Egyház hitvallása

Minden vasárnapi szertartás A Szcientológia Egyház hitvallása felolvasásával kezdődik. Ez az írás megerősíti az Egyház szellemi céljait, lefekteti az Egyház társadalmi küldetését, és lehetőséget kínál a tagoknak, hogy megerősítsék a vallás iránti elkötelezettségüket.

A prédikáció

A Szcientológia úgy tartja, hogy az Ember határozza meg saját szellemi jövőjét a vallás írásaiban található elvek és gyakorlatok útján, mások iránti cselekedetei által és A Szcientológia Egyház hitvallásában megfogalmazott magatartási szabályok betartásával. Ennélfogva a vasárnapi prédikáció jellemzően olyan témáról szól, amely a Szcientológia valamely fontos tételével vagy gyakorlatával van összefüggésben, és feltárja ennek a mindennapi életben való alkalmazhatóságát. A lelkész végső célja az, hogy a szertartáson megosztott igazságok eredményeként a gyülekezet minden egyes tagja nagyobb szellemi tudatossággal, illetve az ezeknek az igazságoknak a saját életére való alkalmazási módjának jobb megértésével távozzon.

L. Ron Hubbard előadása

Mivel a Szcientológia a huszadik században született, a világvallások között egyedülálló abban a tekintetben, hogy Írásainak teljes egésze hű az Alapítója által leírt és kimondott szavakhoz. Korunk technológiájának köszönhetően ezek a szavak pontosan úgy lettek – és mindig is úgy lesznek – megőrizve, ahogyan L. Ron Hubbard leírta és kimondta őket. L. Ron Hubbard világszerte több mint 3000 előadást tartott. Ezekben az előadásokban részletezi a felfedezéseit és a kutatás során általa bejárt utat, és sok előadásban foglalkozik a Szcientológia alapjaival. A vasárnapi szertartásokhoz gyakran ezeknek az előadásoknak az egyikét választják ki és játsszák le.

Csoportauditálás

Az auditálás nevű szellemi tanácsadás (a latin audire = „hallani” és „meghallgatni” szóból) a Szcientológia központi vallási gyakorlata. Ezért természetes, hogy az auditálás minden vasárnapi szertartás szerves része. Ilyenkor a lelkész a csoport auditora, és olyan auditálási szolgáltatást ad, amely csoportok számára különösen megfelelő, és összhangban van az arra a napra szánt prédikáció témájával. A csoportauditálás egy utasításból (útmutatásból) vagy egy sor auditálási utasításból áll, amelyek használata képes megnövelni a személy tudatosságát, és jobb kommunikációba hozza az illetőt a környezetével. Az a legfontosabb, hogy ez segít az egyénnek megszabadítani saját magát az anyagi univerzum tárgyai által okozott káros hatásoktól, és így képesebbé válik szellemi tudatossága visszanyerésére.

Bejelentések

Mivel a szcientológusok aktívan gyakorolják a vallásukat, többek között a Szcientológia azon céljának valóra váltásán is dolgoznak, hogy jobb hellyé tegyék ezt a világot, így a szertartáson részt vevők közül sokan olyan közösségi és jótékonysági tevékenységekben vesznek részt, amelyekről jól ismert a Szcientológia egyház. Ezért a lelkész feladatainak részét képezi az is, hogy tájékoztassa a gyülekezetet a folyamatban lévő közösségi programokról, amelyekben az Egyház részt vesz, és bevonja a gyülekezet tagjait a részvételbe.

Ima

A vasárnapi szertartást az Ima a teljes szabadságért felolvasása zárja.