DAVID MISCAVIGE | ÉLETRAJZ
A BOLYGÓSZINTŰ HUMANITÁRIUS KEZDEMÉNYEZÉSEINK ÉLÉN

L. Ron Hubbard régóta úgy tartotta, hogy a szellemi szabadság egyrészt elősegíti az emberek közötti testvériséget, másrészt pedig az ebbe a testvériségbe vetett hitből származik. David Miscavige pontosan ezt a nézőpontot felvéve fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy L. Ron Hubbard társadalomjobbító technológiáit eljuttassa a világ minden lakójához. Ennek során elérte, hogy L. Ron Hubbard technológiája és a szcientológusok elkötelezettsége kifejthesse jótékony hatását mindazokra a problémákra, amelyekkel az ember leginkább küzd, többek között a droghasználatra, az írástudatlanságra, az erkölcstelenségre és mind a természeti, mind az ember által kiváltott katasztrófákra. (Lásd: Társadalomjobbítás az egész világon)

David Miscavige, mint e széles körű humanitárius mozgalmak zászlóvivője, felügyelte e kezdeményezések nemzetközi központjainak az Egyház általi finanszírozását. Ezek között ott van a Narconon Arrowhead Oklahomában, amelyet 2001-ben alapítottak, a Narconon világméretű drogrehabilitációs és -megelőzési hálózatának fő központjaként. Ez a világ legnagyobb ilyen bentlakásos létesítménye, ezenkívül drogrehabilitációs specialisták nemzetközi képzési központjaként is működik. 

Az Alkalmazott Oktatástan nemzetközi irányító és képzési központja 2003-ban nyílt meg egy 40 hektáros birtokon az Egyesült Államok Missouri államában, hogy széles körben elérhetővé tegye L. Ron Hubbard megoldásait az írástudatlanságra. 40 ország tanárai kaptak már itt képzést, és vezették be a tanulási technológiát 67 ország 830 iskolájában és oktatási csoportjában, jelentősen javítva ezzel a tanulók olvasási szintjén. 

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány nemzetközi központja 2003-ban nyílt meg a kaliforniai Glendale-ben a személyes és csoporterkölcs hanyatlásának megoldására e modern korban. Ma már Az út a boldogsághoz című, a józan észen alapuló erkölcsi szabálygyűjtemény 95 nyelven több mint 85 millió példányban forog közkézen, és így 150-nél is több országban hoz nagyobb boldogságot és harmóniát az egyén és a társadalom számára. 

Mindezeken a központokon túl, amelyek elősegítik a társadalom változását, David Miscavige számos, az egész világra kiterjedő emberbaráti programot kezdeményezett, amelyek mindegyike tucatnyinál is több nyelven ingyenesen elérhető. Ezek között található Az igazság a drogokról, a világ legnagyobb nemkormányzati drogfelvilágosító és -megelőzési kampánya; az egyház által támogatott nemzetközi emberi jogi felvilágosító kampány, amely Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 30 cikkét ismerteti; valamint a Szcientológia önkéntes lelkészek programja, amely katasztrófasegélyt nyújt a bolygó minden részén. (Lásd: Az igazság a drogokról, Emberi jogok és Segítségnyújtás – bármikor és bárhol legyen is rá szükség)

Ezek által, és még számtalan más módon, David Miscavige megvalósítja L. Ron Hubbard azon szándékát, hogy széles körben elhozza a segítséget, amelyre az Emberiségnek oly égető szüksége van. Ennek során olyan nemzetközi emberbaráti kezdeményezéseket hívott életre, amelyeket a szcientológusok büszkén támogatnak.

David Miscavige rendíthetetlenül ragaszkodik L. Ron Hubbard elképzeléseihez. Ezért van az, hogy ilyen gyorsan, csupán negyed évszázad alatt ilyen magas szintre juttatta a Szcientológiát. Ez fogja továbbra is biztosítani ennek a vallásnak a növekedését, és ez hozza majd el azt a világot, ahol mindannyian szabadon szárnyalhatunk egyre magasabbra

Ez volt L. Ron Hubbard álma, és ez David Miscavige munkája.