DAVID MISCAVIGE: ÉLETRAJZ

DAVID MISCAVIGE, A RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER VEZETŐTESTÜLETÉNEK ELNÖKE,
A SZCIENTOLÓGIA VALLÁS VEZETŐJE

David Miscavige a Szcientológia vallás vezetője. A Religious Technology Center (RTC) Vezetőtestületének Elnökeként David Miscavige viseli a végső felelősséget az L. Ron Hubbard által kidolgozott Dianetika és Szcientológia technológia standard és tiszta alkalmazásának biztosításáért, valamint a Szcientológia működésben tartásáért.

Ebben a minőségében David Miscavige tetteivel új jelentést adott a „vallási vezető” kifejezésnek, mert olyan feladatokat lát el, amelyek egy valóban egyedülálló, modern vallás irányításához szükségesek. Ez a vallás a 20. században született, és a 21. században korábban soha nem látott mértékben terjed – jelenleg összesen mintegy 8500 egyháza, missziója és kapcsolódó csoportja van 165 országban.

David Miscavige vezetése alatt a Szcientológia által támogatott társadalomjobbító és humanitárius programok milliárdokhoz jutottak el. L. Ron Hubbard vallási művei ma szélesebb körben hozzáférhetőek, mint valaha, és az egyház soha nem látott növekedést ért el mind az egyházi épületek alapterületét, mind a vallás hatókörét tekintve.

Ezt érte el David Miscavige annak érdekében, hogy beteljesítse L. Ron Hubbard jövőképét és örökségét. Íme annak rövid története, hogyan vezeti az egyházat:

 • Gondoskodik a Szcientológia folyamatos nemzetközi növekedéséről és terjeszkedéséről.
 • Világszerte széles körben elérhetővé teszi a Szcientológiát az emberek számára az élet minden területén.
 • Olyan programokat dolgoz ki, amelyekkel kezelhetők a társadalom legsúlyosabb gondjai, és biztosítja az erőforrásokat ahhoz, hogy ezeket a programokat meg lehessen valósítani.
 • Gondoskodik arról, hogy a Szcientológia írásai hűek legyenek az Alapító eredeti munkáihoz.
 • Helyreállíttatja L. Ron Hubbard írott műveit, hanghordozóra rögzített, illetve filmre vett előadásait.
 • Gondoskodik a Szcientológia nemzetközi terjesztéséről.
 • Ideális Szcientológia egyházi szervezeteket hoz létre.
 • Két modern, digitális nyomdai berendezéseket használó kiadót hozott létre, amelyek hetente 1,3 millió könyv és 1 millió CD előállítására képesek.
 • Ösztönzi az Önkéntes lelkész programot, amely a világ legnagyobb független mentőcsapatával, több mint 200 000 önkéntessel működik.
 • Gondoskodik a vallás hivatalos elismeréséről.
 • Kilenc olyan, minden évben megtartott ünnepséget vezet, amelyeket az egész világon levetítenek, és amelyek tájékoztatóul szolgálnak a szcientológusok számára az egyház stratégiai programjairól.

AKIBEN L. RON HUBBARD MARADÉKTALANUL MEGBÍZOTT

David Miscavige 1960-ban született, és szinte egész életében szcientológus volt. Úgy emlékeznek rá, mint arra a 12 éves csodagyerekre, aki a legfiatalabb hivatásos auditor volt az angliai Saint Hill híres Hubbard Tanácsadó Központjában.

Alig egy évvel azután, hogy belépett a Szcientológia vallás rendjébe, a Sea Organizationbe, 16 éves korában egyike volt annak a maroknyi embernek, akiket arra választottak ki, hogy személyesen L. Ron Hubbarddal dolgozzanak. Miután magától L. Ron Hubbardtól kapott képzést, a 17 éves David Miscavige lett az első Szcientológia képzési filmek operatőre.

Később L. Ron Hubbard kérésére David Miscavige lett az az ügyvezető, aki felügyelte a Szcientológia egyházakba küldött missziókat az egész világon. 18 éves korára David Miscavige lett az a személy, akit L. Ron Hubbard a legfontosabb feladatok elvégzésére felkért. Nem volt a Szcientológiának olyan vallási vezetője, aki közvetlenebb kommunikációban lett volna L. Ron Hubbarddal, mint David Miscavige.

1983-ban L. Ron Hubbard egy hősies Szcientológia egyházi vezetőről írt, aki eltávolította azokat a becstelen munkatársakat, akik megpróbálták magukhoz ragadni a Szcientológia irányítását, miközben ő maga intenzív kutatást folytatott, és nem volt jelen az Egyház vezetésében. Ahogy maga L. Ron Hubbard fogalmazott:

„Tehát bocsássátok meg nekem, hogy nem vezettem az Egyházat, amikor majdnem ellenséges kezekbe került.  Végül minden rendbe jött.  Miért? Mert valódi szcientológusok gondoskodtak arról, hogy minden rendbe jöjjön.  A bizalmam megalapozottnak bizonyult.”

A valódi szcientológus, akiről L. Ron Hubbard beszélt, David Miscavige volt.

Annak fényében, ami majdnem megtörtént, L. Ron Hubbard az Egyház testületi átszervezését kérte, hogy az Egyház biztosan ne kerülhessen ellenséges kezekbe, és a vallás továbbhaladhasson az örökkévalóságba úgy, hogy mindig hű marad az Alapítója tanításaihoz. Ebből a célból L. Ron Hubbard intézkedett a Religious Technology Center (Vallási Technológiai Központ) megalakításáról, amely a Szcientológia és a Dianetika védjegyek tulajdonosa lett, és az a feladata, hogy megőrizze, fenntartsa és védelmezze a Szcientológia vallást. L. Ron Hubbard David Miscavige-et nevezte ki az Egyház e szervezetének vezetőjévé.

Annak a szervezetnek az elnökévé is David Miscavige-et nevezte ki, amelynek feladata az volt, hogy az Alapító személyes ügyeit az élete hátralévő részében kezelje.

Miután L. Ron Hubbard 1986-ban elhunyt, David Miscavige vezette a Szcientológiát az ezt követő nehéz napokban. A történelem tanúsága szerint minden vallás igazi próbája az, hogy túléli-e az alapítója halálát. David Miscavige azáltal gondoskodott a vallás fennmaradásáról, hogy teljes vallási elismerést vívott ki a Szcientológiának az Egyesült Államokban, és világvallássá tette.

David Miscavige azóta is állhatatosan dolgozik, hogy továbbvigye L. Ron Hubbard szellemi hagyatékát, és ennek eredményeként mostanra a Szcientológia lett az egyetlen jelentős vallás, amely ebben a modern korban megjelent.  Amit David Miscavige tett, nem több, és nem kevesebb, mint az L. Ron Hubbard által megálmodottak beteljesítése – mert L. Ron Hubbard tudta, hogy David Miscavige vezetése alatt ezek hűen meg fognak valósulni.

„A bizalom és a barátság olyan dolgok, amelyek tűzben edződnek, és az élet üllőjén kovácsolódnak. Sok mindenen mentünk keresztül együtt. Én ugyanannyira megbízom benned, amennyire te megbízol bennem.”

– L. Ron Hubbard szavai David Miscavige-hez