DAVID MISCAVIGE:

2009-BEN BEFEJEZŐDÖTT A SZCIENTOLÓGIA ÍRÁSOK
FELKUTATÁSÁNAK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK 25 ÉVES PROGRAMJA

David Miscavige 7000 szcientológusnak tartott beszédet a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban. Azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék a Szcientológia példátlan terjeszkedését az elmúlt évtized során, és köszöntsék egy újabb, óriási növekedéssel járó évtized kezdetét.

Ezen az estén David Miscavige nem csupán a hatalmas horderejű teljesítmények évtizedéről számolt be, hanem a vallás történetének legmonumentálisabb eredményéről – a 25 éves program befejezéséről, amely felkutatta, ellenőrizte és helyreállította a Szcientológia vallás Írásait. A negyed évszázados erőfeszítés, amely mintegy 2 millió munkaóra árán felkutatta és teljes mértékben hozzáférhetővé tette L. Ron Hubbard minden írott és kimondott szavát, „a Szcientológia állandóságának végső biztosítéka” – mondta David Miscavige.

L. Ron Hubbard 1984-ben indította el ezt a programot, hogy biztosítsa a szcientológusok számára az elme, a lélek és az élet tárgyában 50 éven át folytatott kutatásainak és felfedezéseinek teljes szellemi hagyatékát. Ezt követően több évig tartott az összes kézirat és felvétel felkutatása olyan városokban, ahol L. Ron Hubbard írt és előadásokat tartott, valamint ezeknek az anyagoknak az ellenőrzése és helyreállítása. Ennek eredményeként kerülhetett sor a következő eseményekre:

2005-ben, a Tudás Aranykora kezdetén jelentek meg a Kongresszusok. Ezek L. Ron Hubbard különleges rendezvényei, amelyeken a Dianetika és Szcientológia kifejlesztése során végzett kutatásának mérföldkő jelentőségű felfedezéseit jelentette be.

2007-ben került sor arra a rendezvényre, amely „örökre megváltoztatta a Szcientológia világát”. David Miscavige ekkor mutatta be a teljesen helyreállított Alapokat, L. Ron Hubbard 18 könyvét és 280 előadását, amelyek a Szcientológia vallás lényegi részét alkotják. Azóta a szcientológusok olyan mélységben tanulmányozhatják és tanulhatják meg a vallásukat, mint még soha.

2009 utolsó napjaiban pedig David Miscavige bejelentette azt a történelmi jelentőségű eseményt, amely feltette a koronát a Tudás Aranykorára: L. Ron Hubbard Haladó klinikai tanfolyami előadásainak megjelenését angol nyelven. Együttesen ezek az anyagok több mint 1000 előadást és 500 írott kiadványt ölelnek fel, amelyek napról napra követik L. Ron Hubbardnak a Dianetika és a Szcientológia kifejlesztése során megtett útját. Míg L. Ron Hubbard a kongresszusain az összes új mérföldkövet minden szcientológus számára jelentette be, a haladó klinikai tanfolyamok (ACC-k) és az ezeket kísérő professzionális tanfolyamok előadásai az auditoroknak szóltak, és az alkalmazás minden miértjét és hogyanját közölték.

Így az ACC-k teljes időrendi sorrendben, olyan szinten mutatják be L. Ron Hubbard kutatásait és fejlesztéseit, ahogyan azok még soha nem voltak hozzáférhetők. Ténylegesen ez itt a régóta áhított cél: a teljes tudás. Ahogyan azt maga L. Ron Hubbard megfogalmazta:

„Ezek az előadások a Dianetikában és Szcientológiában lefolytatott kutatás egyetlen napról napra, hétről hétre vezetett feljegyzését adják. Utat törtek a tárggyal kapcsolatos teljes tudatlanság állapotától a tárgy jelen állásáig. Amikor az egész elkezdődött, az Ember semmit sem tudott az elméről, ma pedig itt tartunk. És ezek a hangszalagok jelentették a kivezető út mérföldköveit.”

Tekintve ezek jelentőségét, L. Ron Hubbard mindig is arról álmodott, hogy egy napon majd rendelkezésre állnak az erőforrások és a technikai eszközök ahhoz, hogy ezek az előadások mindenki számára hozzáférhetővé váljanak – és ez a nap elérkezett.

David Miscavige továbbá bejelentette az összes kongresszusi, professzionális tanfolyami és haladó klinikai tanfolyami előadás-sorozathoz tartozó tanfolyamok megjelenését, amelyek nagyban megkönnyítik a Szcientológia Írások e hatalmas tömegének időrendi és módszeres tanulmányozását.

L. Ron Hubbard összes előadásának helyreállítása továbbá lehetővé tette 52 klasszikus előadás kiválasztását, amelyek közül 15 eddig soha nem volt elérhető. Ez az 52 klasszikus előadás szcientológusoknak szól, közülük azonban 26 nem igényel előzetes Szcientológia ismereteket, és kifejezetten azoknak szánjuk őket, akik számára új ez a tárgy. A házasságtól a vezetésen át az Ember spirituális természetéig minden téma megtalálható bennük.

A Dianetika és a Szcientológia összes alapkönyve elkészült hangoskönyvként is, így L. Ron Hubbard felfedezései még egy további formában is széles körben elérhetőek. Ezek a hangoskönyvek az eredeti művek mindent tartalmazó tolmácsolásai, és 15 nyelvre vannak lefordítva.

Végül pedig kiadásra került két jelentős nyilvános előadás-sorozat is L. Ron Hubbardtól: Az aranykor hajnala: Phoenixi esti előadások és A Lindsey Theatre előadások: Londoni délutáni előadások. Ezeket az előadásokat, amelyeket eredetileg azért tartott a nagyközönségnek, hogy bemutassa nekik a Dianetikát és a Szcientológiát, mára teljesen felkutattuk, helyreállítottuk, és 16 nyelven elérhetővé tettük.

Így tehát a Szcientológia vallás minden anyaga, benne az emberiség által már évszázadok óta keresett válaszokkal, most már számos nyelven, sok formátumban rendelkezésre áll – mindörökké, mindenki javára.