JOHANNESBURG, DÉL‑AFRIKA

A VÁLTOZÁS SZELEI:
A SCIENTOLOGY AFRIKAI KÖZPONTJA ÉLETRE KEL A FENSÉGES KYALAMI-KASTÉLYBAN

2019. JANUÁR 1.

Egy lélegzetelállító megnyitóünnepség és egy ünnepléssel teli hét keretében az új Afrikai Haladó és Saint Hill Szervezet megteremtette a Scientology kontinentális székhelyét és társadalomjobbítási központját Szivárványország és egész Afrika számára.

Egy fennsík tetején, amelyet a zulu törzs egykor „a mennyei hely”-nek nevezett, a dzsembé dobok távoli hangja ünnepi ritmusszimfóniává állt össze, amely beindított egy egész hétre szóló látványos ünneplést. Több mint 4000 vendég gyűlt össze Afrika és a Föld minden szegletéből a csodálatosan helyreállított Kyalami-kastélyban egy történelmi jelentőségű megnyitóünnepségre. Büszkeséggel és szenvedéllyel teli ünneplés volt, a kontinentális remény felélesztésének megünneplése, a szellemi szabadság és egy újabb mérföldkő megünneplése a Scientology Egyház történelmében – egy új Haladó és Saint Hill Szervezet Afrikában.

Ősidők óta magasodik ez a midrandi szent dombtető Dél-Afrika hatalmas és gazdag földje fölé. A látkép végtelen kilométereken át húzódik minden irányban. És most másfajta látványt kínál, amely még messzebb mutat, mint ameddig a szem ellát – egy új szellemi birodalomba.

Az Afrika és az egész világ legkülönfélébb részeiről érkező több mint 4000 Scientologist üdvözölte David Miscavige-et, a Religious Technology Center Vezetőtestületének Elnökét ennek az új szellemi otthonnak a felavatásán.

Újév napján, elöl a magaslatról nyíló lélegzetelállító kilátással, a háttérben pedig a Kyalami-kastély szembetűnő alakjával, David Miscavige, a Scientology vallás vezetője kiállt az összegyűlt több ezer fős tömeg elé, és arról beszélt, hogy milyen nagy horderejű ez a példátlan megnyitóünnepség.

„Ma a történelem tanúi vagytok: ez aranykorunk első új haladó szervezete; ez az az ország, ahol először jöttek létre új évezredbeli Scientology-egyházak; ez itt a kiindulópont segítségünk eljuttatására mindenhová máshová. Ha van bármi, amit »megszentelt földnek« minősíthetünk, akkor ez bizonyosan az. És ez annál is inkább megszentelt, mivel ez az a hely is, amelyről mindig azt mondják, hogy itt született az emberiség, és a »köldökzsinór« még mindig itt van eltemetve a lábunk alatt. De akárhogy is, keresztúton állunk, amelynek egyik fele 3 millió elmúlt év, a másik fele pedig egy végtelen jövő, ami ezután jön.

E rendkívüli jövő tiszteletére tradicionális afrikai öltözékbe öltözött, több száz főből álló kórus töltötte meg a kastélyt az emelvényektől a mellvédekig, akik eltáncolták és elénekelték a „Winds of Change” (A változás szelei) című, kimondottan erre az alkalomra íródott dalt. Az előadás, amelynek ihletője L. Ron Hubbard volt, és az ő álma a határtalan szellemi szabadságról Afrika számára, minden résztvevő szívét megérintette. A dél-afrikai rendőrséget és kormányzatot képviselő méltóságok is csatlakoztak a kórushoz, és a történelmi eseményt közösen, „szeretett Afrikánk új ébredéseként” üdvözölték.

E mennyei magaslat közepén egy 9 hektáros földterületen áll a 8100 négyzetméteres Kyalami-kastély annak bizonyságául, hogy a vallás elkötelezett aziránt, hogy segítsen egy olyan Afrika megteremtésében, amely képes betölteni a benne rejlő korlátlan lehetőségeket. A Kastély jelenléte a varázslatos dél-afrikai tájak auráját tükrözi, ahogy a nemzet két gautengi óriására tekint: délen Johannesburgra, északon Pretoriára. A panorámakilátás azonnal magával ragadja a látogatókat, a kastély pedig 12 fogazott tornyával és 20 centiméter vastag falaival egyedi légkört sugároz. Az elegáns belső tér olyan olaszmárvány padlóval egészül ki, amely a Michelangelo által használt bányákból származik, és ez szintén saját különleges légkört kölcsönzött a látványos megnyitóünnepségnek.

A haladó szervezet felavatása megtestesíti annak az álomnak a megvalósulását, amelyet először 1966-ban fejezett ki L. Ron Hubbard, a Scientology vallás alapítója. Arra törekedett, hogy eljuttassa a Scientology üzenetét az emberi jogokról és a társadalomjobbításról az apartheid földjére, ahol abban az időben és még további három évtizedig a szabadság csak álom volt több tízmillió afrikai számára.

A brutális apartheid rezsim mélypontja idején L. Ron Hubbard javasolt és írásba foglalt egy új jognyilatkozatot és alkotmányt Dél-Afrika számára, amelyben az „egy ember, egy szavazat” javaslat szerepelt. Ezzel az volt a terv, hogy minden dél-afrikai egyenjogú legyen.

A Scientology e megálmodott szabadság melletti elkötelezettségében számos egyházat és missziót nyitott szerte a kontinensen az elmúlt 50 évben. Most a Kyalami-kastély megvalósulásával a szellemi és humanitárius lehetőségek száma hatványozottan nőtt.

Itt a Scientologistok a kontinens minden tájáról olyan Scientology-szolgáltatásokat fognak találni, amelyek lehetővé teszik, hogy a hívek haladjanak szellemi utazásukon a teljes szabadsághoz vezető Híd felsőbb szintjeire, mégpedig itt, Afrika földjén. A kiterjedt létesítmény része egy Hubbard Tanácsadó Központ, amely egy teljes szárnyat foglal el az auditálás (lelki tanácsadás) céljára, egy Akadémia az auditorok képzéséhez, akik Afrika minden táján szolgálnak majd Scientology-szervezetekben, valamint egy teljes osztály a hívek segítésére a Híd haladó szintjein.

Az új haladó szervezeten belül végzett lelki munkán túlmutat, hogy ugyanezen a napon felavattak egy Kontinentális Összekötő Irodát is, amely a Scientology egyházi vezetését végzi majd a régióban. Ez a kiindulópont biztosítja a létfontosságú kapcsot az Egyház és más vallási, civil és társadalmi szervezetek között az egész afrikai kontinensen. Innen fogja az Egyház összehangolni a társadalmi és humanitárius segítő programokat, amelyek már százmilliókhoz eljutottak a drogmentes, bűnözésmentes, erkölcsös és igazságos világ nevében. A Kyalami-kastéllyal kombinálva ez az összekötő iroda a humanitárius segítség dinamikus központjaként szolgál. Széles körű kezdeményezések mellett a közösségi és vallásközi erőket összefogó szemináriumok és rendezvények megtartásáról gondoskodik, hogy foglalkozzanak a gyakran figyelmen kívül hagyott társadalmi bajokkal.

A megnyitóünnepség maga felvonultatott néhányat az Egyház sok-sok társadalmi partnere közül Afrika déli részén. Az egybegyűlteket üdvözlő és az Egyház előtt tisztelgő méltóságok között volt Sthembiso Shobede-Nkosi dandártábornok a Dél-afrikai Országos Rendőrségtől; Matome Modiba apostol, Dél-Afrika Országos Vallásközi Tanácsának ügyvezető titkára Gauteng tartományban; Michael Tshishonga, az ország korábbi helyettes igazságügyi főigazgatója; és nagytiszteletű Gift Moerane, az Egyházak Tanácsának titkára Gauteng tartományban és a dél-afrikai Nemzeti Békemegállapodás tanácsadója.

Sthembiso Shobede-Nkosi dandártábornok a dél-afrikai rendőrök nevében üdvözölte a Scientology Egyházat új otthonában. Emellett arról beszélt, hogy a Kyalami az ország drogok elleni harcának bástyája.

„A Scientology Egyháznak megvan az az egyedi képessége, hogy sokakat összehangoljon, és összehozza őket egy fedél alatt. Önök már megteremtették az alapot, és számtalan ember fogott össze önökkel, és mondta azt: »Igen, mi is beszállunk.« Ily módon önök megalkottak egy képet a közös jövőnkről, amely a nemzetünket folyton előrehajtja. Arra kérem önöket, hogy együttesen tegyük sajátunkká ezt a jövőképet, és legyen ez a Kyalami-kastély az az erődítmény, ahonnan a drogmentes keresztes hadjáratunk elér a láthatáron túlra. Mindezt pedig azért, hogy képesek legyünk elérni a végső győzelmet, és mindörökre megnyerni a drogok elleni küzdelmet.”

Matome Modiba apostol Dél-Afrika Országos Vallásközi Tanácsától beszélt a tudás hatalmáról a lehetőségek kiaknázásában. Elmondta, hogy először akkor ébredt tudatára a Scientologyban rejlő tudásnak, amikor a Vallásközi Tanács kapcsolatba került az Egyházzal.

„Kezdettől fogva láttam önökben a szenvedélyt, amikor L. Ron Hubbardról és a technológiájáról beszéltek, mely olyan sok gyakorlati eszközt kínál, amelyekre most azonnal szükség van az életben – mondta. – Elkezdtem őszintén tanulni a Scientology módszereiről és mindazon tudásról, amely az önök rendelkezésére áll. És rájöttem, hogy a mi népünknek is mennyire szüksége van erre a technológiára, mert gyakorlatias. Mert erőteljes.”

Dél-Afrika korábbi helyettes igazságügyi főigazgatója, Michael Tshishonga azt mondta az egybegyűlteknek, hogy L. Ron Hubbard Dél-Afrika nevében tanúsított bátorsága soha nem fog feledésbe merülni.

„Igaz, hogy a szivárványnak mindig van egy kezdete – mondta. – És Dél-Afrikában az álom azokkal a személyekkel kezdődött, akik hajlandók voltak kiállni a népünk boldogságáért. ... Önök határozott hangon szóltak, amelyet hajlandók voltak hallatni a népünket beborító sötétségben, és feltárták a pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az emberekkel úgy bántak, mint a marhákkal. ... Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mit tettek, hogyan álltak ki azokkal szemben, akik rács mögött tartották a Madibánkat. Igen, Mr. Hubbard és a Scientology Egyház harcoltak értünk, és így egyek lettek velünk.”

Gift Moerane, aki mint a dél-afrikai Nemzeti Békemegállapodás tanácsadója a munkája révén került először kapcsolatba a Scientology vallás humanitárius munkájával, azt mondta, úgy tekinti, hogy L. Ron Hubbard írásai útmutatóul szolgálnak a jobb élethez Afrika-szerte.

„Amikor az ember elolvassa L. Ron Hubbard könyveit, felismeri, hogy megváltoztatjuk a világot, ha az ő gondolatainak önkénteseivé válunk – mondta az egybegyűlteknek. – Szeretem azt mondogatni, hogy a Dianetics és a Scientology megtestesítik az ubuntu szellemét: »Azért vagyok, mert mi vagyunk.« Ez az a szellem, amelyre az országban oly égető szükség van. Ezért ma dördüljenek el az ágyúk, és harsanjanak fel a trombiták. Bömböljenek az oroszlánok, kóboroljanak az elefántok, száguldjanak a leopárdok, mert Afrikának most ez az elképesztő kastély az otthona. És ezzel egy új ébredés jött el a mi szeretett Afrikánkba!”

Mielőtt átvágták a hatalmas vörös szalagot annak jelzéseként, hogy az Afrikai Haladó és Saint Hill Szervezet hivatalosan megnyílt, David Miscavige a már így is varázslatos napot még tágabb összefüggésbe helyezte:

„Ha az emberi lények először itt jártak felegyenesedve, nos, akkor most itt mutathatjátok meg nekik, hogy hogyan repülhetnek. Ezen túl – már ha van egyáltalán bármi is ezen túl – azt mondják, hogy az a hely, amelyre valaki vágyik, az a hely, ahol lennie kell. Nos, ha ennek Afrikának kell lennie, akkor legyen Afrika.

És így, ennyi év után, ideérkeztetek, hogy tanúi legyetek a történelemnek és a sors rendelésének is... és ahogy Alapítónk az első pillanattól fogva kimondta: »Dél-Afrikából ered majd e bolygó következő nagy civilizációja.«

És ezennel most L. Ron Hubbard nevében felavatom ezt az Afrikai Haladó és Saint Hill Szervezetet.”


A megnyitóünnepség olyan nagyszabású volt, hogy nem fért bele egyetlen napba.

JANUÁR 1.: AZ ÚJ ÉV KÖSZÖNTÉSE TÖRTÉNELMI FORMÁBAN

A haladó szervezet megnyitóünnepsége feltette a koronát a bolygószintű terjeszkedés korszakára, és egy héten át tartó lelkes ünneplést indított be. Napról napra zene töltötte meg a levegőt, ahogy afrikai énekesek, dobosok és táncosok szórakoztatták a világ minden tájáról összegyűlt Scientologistokat és helyi vendégeket a külső teraszokon a 9 hektáros birtok széltében-hosszában. A külföldi vendégek ízelítőt kaptak a dél-afrikai kultúrából és konyhaművészetből egy helyszíni afrikai piacon, ahol kézi készítésű ékszerek és dísztárgyak voltak kaphatók, illetve volt hagyományos braai (dél-afrikai barbecue) is. A hét folyamán számos különleges rendezvény volt, amelyekre eljöttek törzsi vezetők, humanitárius bajnokok, valamint helyi és külföldi Scientologistok.

JANUÁR 2.: A VÁLTOZÁS SZELEI FÚJNAK

A történelmi jelentőségű megnyitó után lelkesen és energiával telve ahhoz, hogy felhasználják a nap adta lendületet, a Scientologistok Afrika minden szegletéből összegyűltek, hogy eltervezzék a jövőbeli terjeszkedést a kontinensen – új egyházak vannak a láthatáron Port Elizabethben, Durbanben és Fokvárosban, illetve a zimbabwei Hararéban és Bulawayóban.

Aznap este több mint 1000 vendég – köztük helyi méltóságok és törzsi képviselők – töltötték meg a szupermodern előadótermet, és akik már nem fértek be, kintről nézték a látványos koncertet. Néhány kiemelkedő dél-afrikai zenei tehetség lépett a színpadra, és aratott elsöprő sikert a megnyitó tiszteletére kiadott Africa: The Winds of Change (Afrika: A változás szelei) című emlékalbum dalainak libabőröztető előadásával. A repertoár magába foglalt olyan dalokat, amelyeknek L. Ron Hubbard írta a szövegét és szerezte a zenéjét, hogy tisztelegjen Afrika rettenthetetlen szelleme előtt. És ez a szellem nyilvánult meg teljes fényében, ahogy szó szerint és átvitt értelemben is megindította az előadókat és a közönséget a ritmus és a zene üzenete által.

JANUÁR 3.: TISZTELGÉS A DÉL-AFRIKAI SCIENTOLOGISTOK ELŐTT

A Scientologistok Nemzetközi Szövetségének (IAS) rendíthetetlen dél-afrikai támogatói léptek a színpadra a valaha volt első afrikai Patrónus-bál alkalmából. A terem átalakult aranyszínűvé, ahol csillogó háttérfüggöny és próteás virágköltemények díszelegtek az estélyis-szmokingos gálaműsor alkalmából. David Miscavige elismert több mint 100 IAS-tagot a kontinens hatalmas humanitárius programjainak támogatásáért, és nyugtázta energiájukat és elkötelezettségüket, amellyel sikerre vitték ezt a megnyitóünnepséget. A büszkeség szinte kézzel tapintható volt, amikor ezek az elkötelezett Scientologistok átvették a díjakat. A pazar vacsora után sztárzenészek mozgatták meg az egész helyiséget. Michele Henderson karibi sztár és Doug E. Fresh harlemi hiphoplegenda adta meg az este hátralévő részének ütemét, ahogy a Patrónusok birtokba vették a táncparkettet, és bulizással töltötték az éjszakát.

JANUÁR 4.: AZ ÚJ ÉV FÉNYESEN RAGYOG GAUTENG TARTOMÁNY SZÁMÁRA

Az ünnepi programok folytatódtak, ahogy a Gauteng tartományi egyházak triójából érkezett hívők megtöltötték a kastély előadótermét a nemzetközi újévi ünnepség bemutatására. Az egybegyűltek meglepetésére és örömére David Miscavige lépett az előadóterem színpadára, és kötetlen összefoglalót adott a heti rendezvényekről a közönségnek. Felállva ünnepelték, tudva, hogy ez a megnyitóünnepség nemcsak megnyitotta a szellemi szabadság kapuit a Scientologistok előtt, de a remény és a segítség ígéretét is nyújtja egész Afrika számára.

JANUÁR 5.: KIÁLLNI AFRIKÁÉRT

Az Afrikai Humanitárius Törekvés Szemináriumon, amelyen több százan vettek részt, az Egyház közösségi programjainak jutott a főszerep. A résztvevőket felvilágosították és inspirálták több részletes tájékoztatóval, amelyek bemutatták a világ néhány messzire elérő társadalommentő kezdeményezésének részleteit. A fókuszpontban Afrika volt: tervek megalkotása a kontinens számos társadalmi problémájának orvoslására, remény nyújtása, amely segíthet kibontakoztatni a korlátlan lehetőségeket.

JANUÁR 6.: A VASÁRNAPI SZERTARTÁS MINDENKIT EGYESÍT

Az egyhetes ünnepség az Egyház első vasárnapi szertartásával ért véget. Ennek örömteli megnyitására egy a cappella kórus érkezett Sowetóból. A megindító szertartás, amelynek része volt egy lelkészavatási ceremónia, ékesszólóan tanúskodott arról, hogy mi L. Ron Hubbard álma a kontinens számára, és összehozott afrikai előkelőségeket, közösségi vezetőket, gautengi helyi lakosokat és a Scientologistok gyülekezetét. Méltó lezárása volt a történelmi hétnek, és áthatotta a remény szelleme és a szebb jövő ígérete.


Az Afrikai Haladó és Saint Hill Szervezet felavatása felhívja a figyelmet erre a rendkívüli terjeszkedés által jellemzett intenzív időszakra a vallás számára az elmúlt alig 15 évben. David Miscavige vezetése alatt a Scientology Egyház eddig több mint 70 új Scientology egyházi szervezetet nyitott meg öt kontinensen. A közelmúltban egyházi szervezetek nyíltak Salt Lake Cityben (Utah), a Szilícium-völgyben (Kalifornia), Perthben (Nyugat-Ausztrália), Orlandóban (Florida), Stuttgartban (Németország) és Detroitban (Michigan).

Az elkövetkező évben további megnyitók vannak tervbe véve Észak-Amerika és Európa nagyvárosaiban.